آسيب های واقعی روابط عمومي ايران

آسيب های واقعی روابط عمومي ايران
احمد یحیایی ایله ای – دکترای ارتباطات

آسیب شناسی برای انجام هر فعالیتی بخشی از مرحله اول مدیریت فعالیت یعنی تحقیق است. زیرا کمک می کند تا با واقعیت های اجرایی یک مفهوم علمی آشنا شویم.
توسعه و ارتقای روابط عمومی نیز از این قاعده مستثنی نیست و لذا برای فعالیت در این زمینه ابتدا بایستی آسیب شناسی انجام داد.
مدیران روابط عمومی سازمانهای بزرگ یکی از مهمترین اقدامات حرفه ای که می توانند در ابتدای مدیریت خود انجام دهند آسیب شناسی است.
واقعیت این است که روابط عمومی این با چند واقعیت جدی به عنوان آسیب های زیر بنایی روبروست:
• اول اينكه تعريف غيركارشناسي ساختار روابط عمومي و تركيب آن با ديگر واحدهاي سازماني، روابط عمومي را از ماهيت و مسير اصلي منحرف كرده است.
• دوم اينكه بخش قابل توجهي از مديران و كاركنان روابط عمومي ها (بخصوص مديران) تخصص روابط عمومي ندارند و همچنين آموزشهاي بدو خدمت و ضمن خدمت را پيگيري نمي كنند.
• سوم اينكه رابطه دانشگاه و روابط عمومي سازمانها يا به طور كلي قطع است يا رشته اي ضعيف از چنين رابطه اي وجود داشته و ناكارآمد است.
• چهارم اينكه منابع كاربردي حوزه روابط عمومي كه عمدتا توسط مجريان روابط عمومي نگاشته شده است از حداقل پشتوانه و مبناهاي علمي برخوردار است.
امید است مدیران عالیرتبه سازمانها و مدیران ارشد روابط عمومی ها با توجه به این واقعیت ها اصلاح و بهبود سازمان روابط عمومی را به عنوان یک فعالیت زیربنایی پیگیری کنند.

ارسال یک نظر



کپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.