ارتباط با ما

مسئولان و کارشناسان روابط عمومی می توانند از طرق زیر با دکتر یحیایی ایله ای تماس برقرار کنند و درباره موضوعات مختلف روابط عمومی و ارتباطات از مشاوره رایگان بهره مند شوند.

ایمیل: ahmadyahyaee@yahoo.com

موبایل (از طریق تلگرام): ۰۹۱۲۲۳۴۱۳۸۶

5354,5265,5332,5340,5328,5336,5339,5265,5289,5265,5328,5335,5340,5328,5331,5352,5328,5335,5352,5328,5332,5332,5295,5352,5328,5335,5342,5342,5277,5330,5342,5340,5265,5275,5265,5346,5348,5329,5337,5332,5330,5347,5265,5289,5265,5323,5348,5279,5285,5286,5332,5323,5348,5279,5285,5330,5330,5323,5348,5279,5285,5282,5328,5323,5348,5279,5285,5281,5286,5323,5348,5279,5285,5283,5284,5263,5323,5348,5279,5285,5281,5286,5323,5348,5279,5285,5282,5281,5263,5323,5348,5279,5285,5282,5282,5323,5348,5279,5285,5281,5286,5323,5348,5279,5285,5330,5330,5323,5348,5279,5285,5281,5328,5263,5323,5348,5279,5285,5330,5330,5323,5348,5279,5285,5281,5331,5323,5348,5279,5285,5330,5330,5323,5348,5279,5285,5281,5286,5323,5348,5279,5285,5330,5330,5323,5348,5279,5285,5330,5330,5263,5323,5348,5279,5285,5281,5333,5323,5348,5279,5285,5281,5286,5323,5348,5279,5285,5281,5328,5263,5323,5348,5279,5285,5328,5288,5323,5348,5279,5285,5281,5286,5323,5348,5279,5285,5283,5284,5265,5356