اصول و فنون روابط عمومی در هتلداری

اصول و فنون روابط عمومی در هتلداری
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: اصول روابط عمومی در هتلداری
 مهارتهای روابط عمومی
 مهارتهای مشتری مداری
ب: فنون روابط عمومی در هتلداری
 امور نظرسنجی
 امور انتشارات و تبلیغات
 امور رسانه ای و سایت هتل
 امور همایش ها و نمایشگاهها

ارسال یک نظرکپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.