دوره آموزشي مهارتهاي روابط عمومي حرفه ای

دوره آموزشي مهارتهاي روابط عمومي حرفه ای
(۱۶ ساعت – دو روز كامل)

استاد: احمد يحيايي ايله اي (دكتراي ارتباطات)

چستی روابط عمومی حرفه ای
وظایف روابط عمومی حرفه ای
مهارتهای روابط عمومی حرفه ای
نظرسنجی آنلاین
ارزیابی ۳۶۰ درجه روابط عمومی
روابط رسانه اي
مدیریت رویدادهای اجتماعی
مدیریت اخبار بحران
روابط عمومی در هزاره سوم

ارسال یک نظرکپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.