دوره آموزشی ارتباطات و پاسخگویی تلفنی

دوره آموزشی ارتباطات و پاسخگویی تلفنی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

چهار ساعت اول: ارتباطات
– تعريف عملياتي ارتباطات
– انواع ارتباطات كلامي و غيركلامي
– اصول ارتباطات رسانه اي
– انواع كلام
– قانون طلايي كلام اثربخش
– اصول چهارگانه سخنوري
– هنر انتقال پيام
– روانشناسي شنوندگان

چهار ساعت دوم: ارتباط تلفني
– تكنيكهاي شنيدن اثربخش
– بازاریابی تلفنی
– كاركردهاي ارتباطات تلفني
– شناخت ابعاد رواني و فرهنگي مخاطبان گمنام
– لحن كلام (تن صدا، لهجه، استرس كلام، سرعت اداي كلام و …)
– واژگان طلايي آغاز كلام (حسن مطلع)
– واژگان طلايي پايان كلام (حسن ختام)
– اشتباهات رايج در مكالمات تلفني

ارسال یک نظرکپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.