دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات (ويژه مديران)

دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات (ويژه مديران)

استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: ارتباطات و تشریفات
تشریفات و ارتباطات غیرکلامی (Body Language)
اشتباهات کلامی در تشریفات
حریم های شخصی در تشریفات
آداب شرکت در میهمانی های رسمی
آداب لباس پوشیدن
آداب سخنرانی
نکات مهم استقبال و بدرقه میهمانان

ب: آداب تشریفات
قانون طلایی تشریفات
اصول طلایی تشریفات
قوانين طلايي مدیریت جلسات
اشتباهات رايج در تشریفات
تمرینات رفتار تشریفاتی

ارسال یک نظرکپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.