دوره آموزشی اصول و فنون تبلیغات تجاری

دوره آموزشی اصول و فنون تبلیغات تجاری
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

 تعريف كاربردي تبليغات
 اصول تبلیغات تجاري
 جامعه شناسي تبليغات چيست؟
 فرايند متقاعد سازي: تبليغ، ترغيب و اقناع
 انواع تبليغات تجاري
 تجزیه و تحلیل آثار تبلیغات
 روشهاي محاسبه منافع اقتصادي تبليغات
 تاکتیک ها و تكنيک هاي منسوخ شده تبليغات
 سمبل و نماد در تبليغات
 ابزار و عناصر تبليغات مدرن
 تبليغات اينترنتي

ارسال یک نظرکپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.