دوره آموزشی اصول و فنون روابط عمومی صنعتی

دوره آموزشی اصول و فنون روابط عمومی صنعتی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

روابط عمومی صنعتی چیست؟
بایدها و نبایدهای روابط عمومی صنعتی
وظایف روابط عمومی صنعتی
ساختار و ابزار روابط عمومی صنعتی
راهبردهای نوین روابط عمومی صنعتی
مدیریت مسئولیت اجتماعی
مدیریت بحران های صنعتی
مدیریت بازدیدهای اثربخش

ارسال یک نظرکپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.