دوره آموزشی تشریفات اداری مدیران تامین اجتماعی استان لرستان برگزار شد

دوره آموزشی ارتباطات و تشریفات اداری مدیران تامین اجتماعی استان لرستان برگزار شد

دوره آموزشی ارتباطات و تشریفات اداری با حضور مدیران ارشد تامین اجتماعی استان لرستان در روزهای هجدهم و نوزدهم مهرماه در خرم آباد با سخنرانی دکتر یحیایی ایله ای برگزار شد.
دکتر احمد یحیایی ایله ای به عنوان استاد این دوره آموزشی درباره اهمیت ارتباطات و مهارتهای ارتباطی، اصول و آداب تشریفات اداری، تکریم ارباب رجوع از طریق انجام تشریفات درست به سخنرانی پرداخت.

ارسال یک نظرکپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.