دوره آموزشی تشریفات کارکنان هتل

دوره آموزشی تشریفات کارکنان هتل
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

اصول ارتباطات
ارتباطات و تشریفات
اصول طلایی تشریفات
مراحل تشریفات
تشریفات در هتل
مهارتهای تشریفاتی کارکنان هتل
مباحث کاربردی تشریفاتهتل

كار عملي: برنامه هاي تشريفاتي نمايشگاهها، بازديدها و كنفرانس ها و ميهماني ها

ارسال یک نظرکپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.