روابط عمومی وجه پنهان برندسازی

روابط عمومی وجه پنهان برندسازی
احمد یحیایی ایله ای – دکترای ارتباطات

برند (Brand) نشانی است دیداری، شنیداری یا نوشتاری که مخاطب هنگام ارتباط با آن، مزایا و معایب خدمت یا محصولی در ذهن او تداعی می شود. این تداعی نتیجه؛ ارتباطات با کیفیت، خدمات با کیفیت و یا محصولات با کیفیت یک سازمان است.
در واقع مجموعه شهرت، اعتبار و کیفیت محصول می تواند به تولید ارزش اجتماعی برای یک سازمان منجر شود و میزان فروش و درآمد یک سازمان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و موفقیت و یا شکست را برای یک سازمان در پی داشته باشد.
حال اگر از زاویه علم جامعه شناسی برند را تعریف کنیم می توانیم بگوییم: “برند، ارزش اجتماعی یک نام و نشان است” و اجازه بدهید از همین زاویه رابطه روابط عمومی (Public Relations) و برند را مشخص سازیم.
ارزش اجتماعی (Social Value) وجه آرمانی و اخلاقی دارد و پدیده ای است که مورد پذیرش اجتماعی است و البته روابط عمومی هم در بنیان و بنیاد خود وجهی آرمانی و اخلاقی دارد و جوینده خلق ارزش اجتماعی برای یک سازمان است.
حال اگر در یک تعریف ریاضی وار برند را مساوی با شهرت بعلاوه اعتبار بر شمریم، می توانیم شهرت را وجه آشکار و اعتبار را وجه پنهان برند بدانیم با این جمله کامل کننده که شهرت نتیجه کار تبلیغات و اعتبار نتیجه کار روابط عمومی است.
برند (Brand)= شهرت (Fame) + اعتبار (Credit)
حال نگاه کنید به اعتبار (ارزش اجتماعی) یا وجه پنهان و معنایی برند؛ اعتباری که در نتیجه کیفیت فعالیتهای روابط عمومی یک سازمان تولید می شود. کارکنان و مردم به کیفیت ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی یک سازمان نمره می دهند و ارزش گذاری می کنند و ذهنیتی از این کیفیت بصورت ارزش اجتماعی تولید شده و اعتبار یک سازمان شکل می گیرد.
در حقیقت روابط عمومی وجه پنهان برند است زیرا اعتبار و خوشنامی در لایه های پنهان و خاموش و مارپیچ سکوت شکل می گیرد. مارپیچی که بیشتر مردم گرفتار آن هستند یعنی اگر سازمانها اشتباه کنند و خطا بروند حداکثر ۶ درصد از مشتریان و ارباب رجوع شکایت می کنند (نتیجه تحقیقات انجام شده در آمریکا) و بیشتر مردم سازمان را ترک می کنند و اگر روابط عمومی ها هوشیار و شنونده نباشند به آرامی سازمان اعتبار و خوشنامی خود را از دست می دهد.
لذا بر مدیران و کارشناسان روابط عمومی است که همواره این پرسش را به عنوان سئوال کلیدی روابط عمومی داشته باشند که برای حفظ خوشنامی و اعتبار چه بایستی انجام داد.
روابط عمومی ها بایستی ارزش مردم (مشتریان) سازمان را همواره به مدیران و کارکنان سازمان گوشزد کنند.
روابط عمومی ها بایستی با مردم و مدیران و کارکنان شفاف (صادق) باشند، شرایط محیطی را رصد کنند و به اطلاع مدیران برسانند.
روابط عمومی ها بایستی بیشتر از اینکه فرستنده باشد گیرنده ای فعال باشد یعنی گوشی برای شنیدن حرف مخالفان سازمان باشد.
۴) روابط عمومی ها بایستی به اخلاق پایبند باشند و فضیلیت های اخلاقی را پاس بدارند و تقدیر کنند و آگاه باشند که تنها راه برای اخلاقی عمل کردن توجه و تاکید بر حق و حقوق مردم است.

ارسال یک نظرکپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.