سمینار آموزشی آسیب شناسی فعالیتهای فرهنگی ارتش برگزار شد

سمینار آموزشی آسیب شناسی فعالیتهای فرهنگی ارتش برگزار شد

سمینار آموزشی آسیب شناسی فعالیتهای فرهنگی ارتش با حضور شصت نفر مسئولان روابط عمومی و مسئولان مجتمع های آموزش خانواده تهران و حومه در ۲۲ مهرماه در تهران توسط دکتر یحیایی ایله ای برگزار شد.
در این سمینار آموزشی دکتر احمد یحیایی ایله ای درباره آسیبهای فعالیتهای فرهنگی و همچنین روشهای ارزیابی فعالیتهای فرهنگی سخنرانی کرد.
دکتر یحیایی ایله ای در این همایش درباره آسیب شناسی فعالیتهای فرهنگی به هشت آسیب جدی فعالیتهای فرهنگی سازمانها پرداخت و گفت: شیب پیامهای منفی، شیب عزاداری، شیب کمی گرایی، شیب فردگرایی، شیب مهمترین آسیب های وضعیت حاضر فعالیتهای فرهنگی است.
لازم به ذکر است که این استاد علوم ارتباطات و روابط عمومی با تحلیل هر کدام از این آسیب ها به ارایه راهکارهای اجرایی حل مشکل پرداخت.

ارسال یک نظرکپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.