سمینار آموزشی مدیریت تشریفات

سمینار آموزشی مدیریت تشریفات
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: مدیریت تشریفات: چرا؟
تشریفات چه چیزی هست و چه چیزی نیست؟
آیا تشریفات تجملات است؟
چراهای قانون طلایی تشریفات؟
بایدها و نبایدهای تشریفات

ب: مدیریت تشریفات: چگونه؟
اصول طلایی تشریفات
مدل کاربردی استقبال – بدرقه در مدیریت تشریفات
الزامات بین المللی تشریفات
شایستگی های کارکنان تشریفات
شایستگی های مدیران تشریفات

ارسال یک نظرکپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.