مشاوره روابط عمومی

دکتر یحیایی ایله ای به همراه گروهی از بهترین متخصصان علوم ارتباطات، جامعه شناسی و منابع انسانی در ارتباط با امور ارتباطی، اطلاع رسانی، روابط عمومی، مشتری مداری و تبلیغات؛ شما را در بهبود فعالیتهای سازمانی یاری می رسانند.

مشاوره راه رسیدن را نزدیک می کند

ایمیل: ahmadyahyaee@yahoo.com |موبایل:۰۹۱۲۲۳۴۱۳۸۶