همدلی از همزبانی بهترست (مولوی)

به بهانه نامگذاری سال ۲۰۱۴ به “سال همدلی” از سوی ایپرا
احمد یحیایی ایله ای – دکترای ارتباطات

پس زبان محرمی خود دیگرست
همدلی از همزبانی بهترست (مولوی)

بیشتر صاحب نظران طراز اول ارتباطات جهان بر این باورند که هدف غایی و نهایی فعالیتهای روابط عمومی، ایجاد، حفظ و توسعه تفاهم و همدلی است و تفاهم مفهومی فراتر از تظاهر به عمل و کار نیک است.
در واقع روابط عمومی به دنبال توسعه خوبی ها و البته یکی از مهمترین آنها یعنی تفاهم و همدلی است. توسعه همدلی در بین مدیران و کارکنان، توسعه همدلی در بین سازمان و مردم (مشتریان) و توسعه همدلی در بین انسانها از هر جنس، عقیده و نظر. چنان که شاعر توانایی ایران زمین سعدی فرمود:
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
برای تبیین این مفهوم و معنا لازم است عملیاتی کردن تفاهم و همدلی را در سه سطح سازمانی، ملی و بین المللی بررسی کنیم:
۱- روابط عمومی در سطح سازمان
امروزه روابط عمومی ها در سطح درون سازمانی بیشتر از هر چیزی بایستی روشهایی بیابند تا درک درستی از استراتژی های سازمانی به کارکنان منتقل شود و از طرفی دیگر صدای پیشنهادات و انتقادات کارکنان شنیده شود تا ارکان اصلی سازمان یعنی منابع انسانی بصورت یکپارچه به سوی هدف و یا اهداف کلیدی سازمان حرکت کنند و چرخه توسعه و خدمت را تکمیل کنند. زیرا نه مدیران به تنهایی قادر به حل و فصل مشکلات و بیماریهای سازمانی هستند و نه ایده های ناب کارکنان می تواند بدون همدیگر فهمی و همراهی مدیران عملیاتی شود.
از سوی دیگر و در ارتباطات برون سازمانی مردم و رسانه ها قرار دارند.مردمی ه بیش از ذشته کمیت و کیفیت فعالیتها و خدمات سازمانها را می فهمند و رسانه هایی که دسترسی به اطلاعات را بیشتر و راحت تر از گذشته دارند. در چنین شرایطی فهم و درک ارزش مردم و مشتریان توسط سازمان بایستی از طریق روابط عمومی به سازمان تزریق شود و همچنین ایجاد یک رابطه سالم و بدون واسطه بین روابط عمومی و رسانه ها یکی از حساس ترین ماموریت های روابط عمومی در هر سازمانی است.
۲- روابط عمومی در سطح ملی
یکپارچگی روابط عمومی ها بخصوص روابط عمومی های سازمانهای دولتی می تواند به تصویرسازی درست و هدفمند از خدمات دولت به ملت کمک کند و مردم را برای دفاع از منافع ملی بسیج و یکپارچه کند.
در واقع اگر در بین روابط عمومی ها همدلی و تفاهم ایجاد شود شاهد توسعه فهمی مشترک توسط دولت و ملت خواهیم بود. فهمی که مردم را به کمک کردن و حمایت مردم و دولت را به خدمت صادقانه تشویق خواهد کرد.
لذا به نظر می رسد امروزهبیشتر از گذشته سازمانهای دولتی به همسویی انتقال اطلاعات و یکپارچگی ارتباطی در فعالیتهای روابط عمومی نیاز دارند تا فاصله های ارتباطی بین دولت و ملت را کاهش دهند.
۳- روابط عمومی در سطح بین المللی
روابط عمومی در سطح بین المللی بایستی بیش از هر چیزی بر حفظ منافع ملی تاکید ورزد و تمام گفتارها و رفتارهای بین المللی خود را با دقت و با کدهای جهانی انجام دهد. زبان گفتگو با جهان را بیاموزد، با ابزار جهانی شدن آشنا باشد و از آن استفاده کند و در مراودات با مقامات بین المللی آداب توسعه تعامل را رعایت کند تا همدلی را رونق بخشد.
بدون شک رویکرد دولت تدبیر و امید در سطح بین المللی تعامل به جای تقابل است و این مهم دست یافتنی است اگر روابط عمومی ها در جایگاه خود قرار گیرند و وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.
نهایتا اینکه برای همدلی محتاج گفتگو هستیم و ابزار گفتگو عقلانیت و تعادل است یعنی گفتن و شنیدن. و لازم است که روابط عمومی ها همچنان که علاقه مند به گفتن و سخن پراکنی هستند شوق شنیدن را بیشتر از گذشته در سازمانهای خود تولید کنند.

ارسال یک نظرکپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.