کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطات مثبت

کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطات مثبت
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

الف: قوانین و آداب ارتباطات
تعریف مفهومی و عملیاتی ارتباطات
قوانین بین المللی ارتباطات
اصول کاربردی ارتباطات
دایره طلایی ارتباطات
زوایای آشکار ارتباطات (Body language)
شش تکنیک ارتباطی برای موفقیت

ب: قوانین و آداب گفتن و شنیدن
مهارت چگونه گفتن
قوانین سخنوری
مهارت چگونه شنیدن
گوش دادن فعال
مهارت انتقاد کردن و انتقاد شنیدن
آداب سازگاری با افراد ناسازگار
تست ظرفیت شنیدن

ج: ارتباطات مثبت
چراهاي مثبت انديشي
چگونه فضاهای ارتباطی مثبت می شود؟
قانون طلايي ارتباطات اثربخش
چگونه مثبت باشیم؟
تمرينات مثبت انديشي براي محيط كار
تست مثبت اندیشی

ارسال یک نظرکپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.