دوره آموزشی تشریفات اداری مدیران تامین اجتماعی استان لرستان برگزار شد

دوره آموزشی ارتباطات و تشریفات اداری مدیران تامین اجتماعی استان لرستان برگزار شد

دوره آموزشی ارتباطات و تشریفات اداری با حضور مدیران ارشد تامین اجتماعی استان لرستان در روزهای هجدهم و نوزدهم مهرماه در خرم آباد با سخنرانی دکتر یحیایی ایله ای برگزار شد.
دکتر احمد یحیایی ایله ای به عنوان استاد این دوره آموزشی درباره اهمیت ارتباطات و مهارتهای ارتباطی، اصول و آداب تشریفات اداری، تکریم ارباب رجوع از طریق انجام تشریفات درست به سخنرانی پرداخت.

گزارش آسیب شناسی ارتباطات رسانه ای سازمانهای دولتی استان زنجان ارایه شد

گزارش آسیب شناسی ارتباطات رسانه ای سازمانهای دولتی استان زنجان ارایه شد

گزارش آسیب شناسی ارتباطات رسانه ای سازمانهای دولتی استان زنجان عصر روز شنبه بیست و یکم مهر ماه در جلسه شورای مدیران استان و با حضور استاندار زنجان توسط دکتر یحیایی ایله ای ارایه شد.
در این جلسه دکتر احمد یحیایی ایله ای مجری طرح پژوهشی آسیب شناسی ارتباطات رسانه ای به ارایه سخنرانی و تبیین نتایج تحقیق پرداخت.
این تحقیق با مصاحبه و نظرسنجی از مدیران سازمانها، مسئولان روابط عمومی و خبرنگاران استان به طراحی الگوی کاربردی ارتبااطت رسانه ای استان پرداخته و مولفه ها و شاخصهای کارآمدی ارتباطات رسانه ای را تبیین کرده است.

سمینار آموزشی آسیب شناسی فعالیتهای فرهنگی ارتش برگزار شد

سمینار آموزشی آسیب شناسی فعالیتهای فرهنگی ارتش برگزار شد

سمینار آموزشی آسیب شناسی فعالیتهای فرهنگی ارتش با حضور شصت نفر مسئولان روابط عمومی و مسئولان مجتمع های آموزش خانواده تهران و حومه در ۲۲ مهرماه در تهران توسط دکتر یحیایی ایله ای برگزار شد.
در این سمینار آموزشی دکتر احمد یحیایی ایله ای درباره آسیبهای فعالیتهای فرهنگی و همچنین روشهای ارزیابی فعالیتهای فرهنگی سخنرانی کرد.
دکتر یحیایی ایله ای در این همایش درباره آسیب شناسی فعالیتهای فرهنگی به هشت آسیب جدی فعالیتهای فرهنگی سازمانها پرداخت و گفت: شیب پیامهای منفی، شیب عزاداری، شیب کمی گرایی، شیب فردگرایی، شیب مهمترین آسیب های وضعیت حاضر فعالیتهای فرهنگی است.
لازم به ذکر است که این استاد علوم ارتباطات و روابط عمومی با تحلیل هر کدام از این آسیب ها به ارایه راهکارهای اجرایی حل مشکل پرداخت.

کارگاه آموزشی اصول و فنون خبرنویسی

کارگاه آموزشی اصول و فنون خبرنویسی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: اصول خبرنویسی
راهكارهای ارتباط با رسانه ها
خبر؛ عمومی ترین راه ارتباط با مردم
چیستی خبر
اصول درست نویسی در خبر
اصول چهارگانه خبرنويسي
تمرين خبرنویسی

ب: فنون خبرنویسی
ساختار يا ساختمان خبر
انواع تيتر و اصول تيتر نويسي
انواع ليد و اصول ليد نويسي
اصول نگارش بدنه خبر
آرشيو نويسي در خبر
عناصر خبري
ارزشهاي خبري
سبكهاي اصلي تنظيم خبر
خبرنویسی در رسانه های اجتماعی
تمرين خبرنویسی

ج: نقد اخبار
حیله های بیست گانه خبری
جامعه شناسي (تحليل) خبر
نقد اخبار و اطلاعات
تمرين خبرنویسی

کپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.