دوره آموزشی تشریفات و مدیریت نمایشگاهها

دوره آموزشی تشریفات و مدیریت نمایشگاهها
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: ارتباطات و تشریفات
ارتباطات انسانی (کلامی و غیر کلامی)
فرآیند تشریفات (استقبال، حمل ونقل،اسکان،پذیرایی و بدرقه)
قانون طلایی تشریفات
اصول طلایی تشریفات
اصول کاربردی تشریفات

ب: برنامه ریزی ومدیریت نمایشگاهها
نمایشگاه چیست؟
انواع نمایشگاهها (دایمی، موقت، بین المللی، افتتاحیه و …)
مخاطب شناسی نمایشگاهها و دسته بندی آنها
وظایف مدیریت بازدید نمایشگاه
وظایف راهنمایان نمایشگاه
تکنیکهای برگزاری مطلوب نمایشگاه
ارزیابی نمایشگاه و مستندسازی و تهیه گزارش نمایشگاه

ارسال یک نظرکپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.