سمینار آموزشی مدیریت تشریفات (ویژه مدیران میانی سازمانها)

سمینار آموزشی مدیریت تشریفات (ویژه مدیران میانی سازمانها)
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: مدیریت جلسه
تعريف جلسه
اصول مدیریت جلسه
انواع جلسه و كاربردهاي گوناگون آن
بایدها، نبایدهای مدیریت جلسات
خودباوری: شاه کلید مدیریت جلسات

ب: تشریفات جلسات
آداب گفتن و شنیدن
ارتباطات غیرکلامی (زبان بدن در جلسات)
مكان جلسه و مزايا و معايب
چيدمان ميز جلسه
حریم های شخصیدر تشریفات
آداب لباس پوشیدن در جلسات رسمی
سهم هوش اجتماعی مذاکره کننده در موفقیت جلسات
تحليل شخصيت در جلسات /اناگرام

ارسال یک نظرکپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.