سمینار آموزشی مهارتهای ارتباطی مدیران

سمینار آموزشی مهارتهای ارتباطی مدیران
احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

تعریف مفهومی و عملیاتی ارتباطات
مثلث ارتباطات انسانی: ابزارهای طلایی ارتباطات
راهکارهای تبدیل ارتباطات عمودی سازمانی به ارتباطات افقی
شایستگی های ارتباطی مدیران
دایراه طلایی ارتباطات: مثبت اندیشی، شنیدن اثربخش و احترام همه کسی
زوایای آشکار ارتباطات (Body language)
شش تکنیک ارتباطی برای موفقیت مدیران
نکات کلیدی مهارتهای ارتباطی در جلسات
مهارتهای ارتباطی کلیدی موفقیت در مذاکرات

ارسال یک نظرکپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.