آداب غذا خوردن

آداب غذا خوردن

در وجود هر یک از ما خائنیبه نام پرخور وجود دارد.
نباید به او اجازه ی عرض اندام داد !سالاد برای خوردن سالاد بهتر است از یک بشقاب دیگراستفاده شود . سالار را به طور معمول با چنگال می خورند و برای خوردن آن از کارداستفاده نمی کنند.
چیپس تنها چیپس را می توان سرمیزغذا با دست برداشت و خورد . البته به آرامی ، دانه به دانه و فقط با دو سرانگشت
غذاهای خمیری غذاهایی که با خمیر درست می شوند (ماکارونی و …) مثل سبزیجات ، فقط با چنگال خورده می شوند . مگر خمیر برشته شدهای باشد که در این صورت به کارگیری کارد لازم است. مانندپیتزا .
دستمال سفره بر سر سفره ، اگر به جای دستمال پارچه ایاز دستمال کاغذی استفاده می کنید با آن فقط دست و دهان تان را پاک کنید نه بینی تانرا.
جوجه کباب جوجه کباب با استخوان را می توان با کمکدست و انگشتان خورد . باید با انگشت ها گوشه ی آن را گرفت . به آهستگی قسمت کوچکیاز جوجه را گاز زد .
خلال کردن دندان می توانید برایخلال کردن دندان های خود بعد از غذا به دستشویی بروید . اگر خیال می کنید با گرفتندست جلوی دهان این عمل را در خفا انجام داده اید ، اشتباه می کنید .
سوپ فرانسوی ها سوپ را از نوک قاشق می خورند وانگلیسی ها از پهلوی قاسق در هر حال نباید قاشق سوپ را در دهان برد بلکه باید ازلبه ی آن بدون هورت کشیدن سوپ را صرف کرد.
میزان غذا درحقیقت یک سوم آن چه که ما می خوریم برای ادامه ی زندگی پزشکان و داروسازان است ! بشقاب تان را پر از سالاد اردو و پیش غذا نکنید و برای غذای اصلی هم جا بگذارید . زیرا به هرحال بیش تر از یک معده ندارید .
دست ها درسرمیز سرمیز غذا ، آرنج های تان باید همیشه به پهلو چسبیده باشند چه موقع صرف غذا وچه موقع نوشیدن . هرگز تا پایان غذا ، آرنج های تان را روی میز نگذارید .
قاشق یا چنگال ! فرانسوی ها می گویند : «پرخور قبرشرا با چنگال می کند !» سر سفره هیچ زننده تر از این نیست که خانم یا آقایی برای جادادن قاشق پر در دهان ، آن را تا آخرین حد باز کرده سپس با گونه هایی برآمده شروعبه جویدن کند . شاید بهتر باشد غذا را با چنگال صرف کند تا لقمه ها کوچک تر باشند.
محیط آرام پزشکان توصیه می کنند برای این که صورت تانجوش نزند ، نفخ نکنید و راحت بخوابید، در محیط آرام غذا صرف کنید برای رعایت اینوضعیت ، بهتر است هنگام خوردن غذا ، درباره ی گرفتاری ها ، گله گذاری ها و مسایلناجور زندگی حرف نزنید .
صدا آداب دانی هنر است که وقتیانسان دارد ، کسی متوجه آن نمی شود ولی اگر فاقد آن باشد همه می فهمند . باید مراقببود از برخورد قاشق یا چنگال در مقابل این گونه صداها حساسیت دارند.
خمیرنان پس از صرف غذا با خمیرنان بازی نکنید . اینمجسمه سازی را به عهده ی هنرمندان بگذارید.
نمک دان سرسفره غذا خیلی بهتر است از دیگران بخواهید که نمک دان ، آب و … را به شما بدهندتا مجبور نباشید دست و بازوی تان را جلوی صورت و بینی اطرافیان تان دراز کنید .
اخم بر سر سفره اخم بزرگ ترین دشمن و لبخند بهترینگنج است . اگر غذایی را كه به شما تعارف می كنند دوست ندارید، با اخم و چهره ایگرفته نگویید: « دوست ندارم » بلكه بهتر است با یك جمله ی تشكر آمیز و با لبخندبگویید: « ترجیح می دهم آن را نخورم.»
حرف های اشتهاانگیز بر سر سفره نا امید و خسته كننده نباشید تا چند دقیقه مصاحبت شما اشتهایدیگران را كور نكند. حرف ها اشتها انگیز زیادی وجود دارد كه می توان بر سر سفره یغذا گفت و شنید.
سفره سفید اگر میهمان سفره ی شما را لككرد یا غذا و نوشابه اش را روی آن ریخت ، ماجرا را بی اهمیت جلوه دهید. این مسئلهواقعاً بی اهمیت است زیرا امروز مواد پاك كننده ی زیادی وجود دارد.
سفرهكدبانو برای یك كدبانو، سفره ای كه آماده می كند لذت زیادی دارد. ظرف نان، پاچ آب،نمكدان، زیر سیگاری ، قاشق و چنگال اضافه برای برداشتن خورش و خوراك و … جزولوازم واجب سر سفره است.
ته مانده ی غذا در بشقاببدبختی بزرگ این است كه زمانی معنی و روش زندگی را یاد می گیریم كه زندگی مان دیگرتمام شده است.
به طور معمول آن ها كه به آداب درست اهمیت می دهند بعد ازغذا نان را به بشقاب شان نمی كشند و ته مانده ی غذا یا سس خورش را با آن جمع نمیكنند و نمی خورند.
تربچه كافی است اول برگ ها تربچه رابكنید ( اگر با برگ باشد) بعد آن را در دهان بگذارید. اگر به برگ های آن علاقهدارید، دانه دانه میل كنید… این روزها دیگر كسی تربچه را همراه با برگ هایش یك جابه دهان نمی برد.
میوه میوه هایی مثل خربزه، هندوانه،طالبی و امثال آن ها را نبایدیك جا در بشقاب به تكه های كوچك تقسیم و آماده ی خوردنكنید. بلكه پسندیده تر است كه هر بار فقط قسمتی از آن را با كمك كارد بریده و باچنگال به دهان برید.
توت فرنگی توت فرنگی را از دم آنگرفته در شكر بزنید و میل كنید. اگر دم آن ها از قبل گرفته شده باید از چنگالاستفاده كنید.
چای شیرین چای شیرین تان را پر سرو صدابه هم نزنید . با این كار چای تان شیرین تر نخواهدشد!
صدای بشقاب با قاشق و چنگال ، بشقاب تان را به صدادر نیاورید . به آرامی و بدون صدا غذا بخورید.
گیلاس وآلبالو اگر از خوردن گیلاس و آلبالو به خاطر موجودات زنده در آن وحشت دارید، درمیان جمع این موضوع را مطرح نكنید. قرار نیست شما آن ها را بخورید ولی شاید دیگرانبدون توجه تعدادی از آن ها را خورده باشند.
مطمئن باشید وحشت كرم از اینكه شما او را بخورید خیلی بیش تر از وحشت شماست!
قاشقبستنی پس از خوردن بستنی لیوانی یا چوبی، باید توجه داشت كه قاشق آن برای خلال كردندندان ها یا جویدن و بازی نیست.
نوشابه به طور عادیبرای استفاده از بطری آب یا نوشابه، باید قسمت پایین آن را بگیرید نه گلوی بطری راتا جایی كه بطری خفه شود! در ضمن اگر برای كسی آب یا نوشابه می ریزید، لیوان را بادست بلند نكنید بلكه بطری را روی لیوان خم كنید.
غذا دربشقاب به اندازه ی غذا در بشقاب تان بكشید كه توانایی خوردن آن رادارید.
اگر چاق بمیریم یا لاغر، فقط به حال حمل كنندگان تابوت فرق میكند.
سوپ یا آش سوپ یا آش از جمله غذاهایی هستند كه بهجز بار اول دیگر نباید تعارف شود. همچنین میزبان نباید بیش تر از یك ملاقه سوپ یاآش در بشقاب میهمان بریزد. مگر این كه دوباره تقاضا شود.
به هر حال بایدجای كافی در معده برای صرف سایر غذاهای خوشمزه ای كه درست شده، باقیبماند.
فوت نكنید در هر كجا و در میان هر جمع ، چه رسمیو چه غیر رسمی و یا در خانه ی خودتان ، سوپ یا آش و هر نوع غذای داغ دیگری را فوتنكنید. با كمی صبر و تحمل ، غذا خود به خود سرد خواهد شد.
اگر مشاهده بیادبی و بد غذا خوردن افراد دیگر نبود هیچ كس نمی توانست به ادب خود پیببرد.
چگونه باید از كارد استفاده كرد؟ بر سر سفره یغذا چگونه باید از كارد استفاده كرد؟ با بازوان چسبیده به پهلو . با دست راست دستهی كارد را میان انگشت شصت و انگشت سوم نگاه دارید طوری كه انگشت سبابه در روی دسته،نزدیك به تیغه ی كارد مسلط هستید. دسته كارد باید روی دست میان شصت و سبابه جایگیرد. هرگز انگشت سبابه را روی تیغه كارد قرار ندهید. هرگز غذا را با كارد به دهاننبرید. هرگز كارد و چنگال را در مشت نگیرید. هرگز موقع صحبت كردن آن ها را در هوابه پرواز در نیاورید.
دسر تنها امید، بعداز صرف غذای بی مزهاست!
سوپ را هورت نكشید و از پهلوی قاشق میل كنید.
كارد رابادست راست و چنگال را با دست چپ بگیرید.
تا حد ممكن از چنگال به جایقاشق استفاده كنید مگر برای صرف سوپ و آش.
برای دسر، قاشق غذا خوری تانرا به كار نگیرید.
نان را یا در كنار بشقاب غذا خوری یا در بشقاب كوچكیكه برای این كار گذاشته شده قرار دهید و هر بار تكه ی خیلی كوچكی از آن راببرید.
نان را با فشار انگشت در دهان جای ندهید.
اگر از كرهبرای مالیدن روی نان استفاده می كنید، با سر كارد تكه ای كوچك در بشقاب تان بگذاریدو از آن صرف كنید.
اگر كارد یا چنگال از دست تان بر زمین افتاد، اهمیتیندهید و از میزبان تقاضای یكی دیگر كنید.
خم شدن شما در سر میز باعث زحمت افرادكنار دستی تان می شود.
بر سر سفره با فرد كنار دستی تان مطالب كوتاه ومختصر را برای صحبت پیش بگیرید.
می گویند منحصر نباشید به دیگران هم وقتصحبت بدهید.
مطالب شاد و اشتها آور را عنوان كنید.
قبل و بعداز نوشیدن ، با دستمال لب و دهان تان را پاك كنید.
نوشیدنی تان را با یكجرعه سر نكشید.
هسته ی كمپوت دسر را با همان قاشق از دهان بیرونآورید.
آرنج تان را قبل از پایان غذا روی میزنگذارید.
سیگارتان را بعد از پایا غذای میهمانان و یا در سالن پذیراییروشن كنید.
جامعه به دو بخش تقسیم شدهاست:
آن ها كه غذای بیش تر از اشتهای شان دارند.
آن ها كهاشتهای بیش تر از غذای شان دارند.
www.forum.98ia.com

ده نکته اصولی در ارتباط با گرفتن عکس های دسته جمعی

ده نکته اصولی در ارتباط با گرفتن عکس های دسته جمعی

عکس برداری دسته جمعی یکی از قدیمی ترین متدهای عکاسی دردنیاست. این نوع عکاسی شامل عکاسی کردن از افراد خانواده، شاگردان یک کلاس و یامدرسه و همین طور گروه دوستان می باشد. در این پست نکاتی در مورد اینکه چگونه میتوانید عکس های گروهی بهتری بگیرید ارائه شده است.
۱) از قبل آماده باشید
هیچ کسدوست ندارد منتظر بماند تا عکاس مدتی را صرف تنظیم کردن دوربین خود کند! بنابرایناز قبل تنظیمات دوربین خود را انجام دهید و پس از آن فرد را برای گرفتن عکس صدابزنید.
۲) پس زمینه خود را انتخاب کنید
شما بااستفاده از یک پس زمینه مرتبط می توانید جزئیات زیادی به عکس اضافه کنید.عکس هایزیادی بگیرید. برای مثال، عکس برداری از زمین بیس بال و قرار دادن فرد جلوی این پسزمینه و اضافه کردن جزئیات، بهتر و پر احساس تر از قرار دادن فرد جلوی یک دیوارنقاشی شده قدیمی است.
۳) در حالت پیوسته و پشت سر هم (Burst Mode) عکاسی کنید
اگر دوربین شما دارای امکان burst mode یا عکاسی پی در پیاست از آن استفاده کنید! مخصوصا هنگام عکس برداری از افراد به صورت گروهی، که تشخیصاینکه هنگامی که شما شاسی دوربین را برای گرفتن عکس فشار می دهید همه در حالتمناسبی قرار دارند کار سختی است. هیچ کس دوست ندارد عکسی با چشمان بسته داشته باشد.
۴) ژست گرفتن
هر کس قبل از عکس برداری دسته جمعی ژستو حالت خود را انتخاب می کند، بنابراین انتظار می رود افراد بلند قد تر در ردیف آخرو کوتاه قدها در ردیف جلو بایستند. البته باید عوامل دیگر از قبیل قرار گرقتن افرادمهم تر در وسط را نیز مد نظر داشته باشید. از افراد بخواهید تا چانه هایشان را بالانگه دارند، این کار باعث می شود تا غبغب و نیز حالت کرختی افراد کمتر شود.
۵) زمان بندی
اگر شما از یک رویداد مهم مثل مراسمازدواج یا نامزدی عکس برداری می کنید، باید در آغاز مهمانی کار عکس برداری را انجامدهید چون در این زمان افراد سرحال تر و شاداب ترند و در بهترین وضعیت خود قراردارند.
۶) با افراد صحبت کنید
صحبت کردن با سوژهعکاسی یکی از عوامل حیاتی و مهم در کار یک عکاس است. به آنها بگویید کجا بایستند،به کجا نگاه کنند، دستشان را در چه حالتی نگه دارند و … . این کار نه تنها بهافراد اطمینان می دهد که در بهترین شرایط ممکن برای عکاسی قرار دارند، بلکه اعتمادبه نفس عکاس و صمیمیت بین او و افراد دیگر را نیز بالا می برد.
۷) عکس برداری از گروه های خیلی بزرگ
وقتی می خواهید از یک گروه خیلیبزرگ عکس برداری کنید، قرار دادن همه افراد در چارچوب به یک چالش تبدیل می شود. درچنین وضعیتی، سعی کنید کمی بالاتر از سطح زمین قرار بگیرید مثلا از یک میز و یانردبام استاده کنید. در این صورت مطمئن خواهید بود چهره همه افراد کاملا واضح وآشکار خواهد افتاد.
۸) استفاده از سه پایه
استفاده ازسه پایه در هنگام عکس برداری دسته جمعی ضروری نیست اما مزایای بسیاری دارد. اولاینکه به عکاس امکان تنظیم میزان فاصله کانونی، تغییر پس زمینه و تنظیم سطح دوربیناز زمین را می دهد. دوم، عکاس می تواند در اطراف حرکت کرده و به افراد در ژست گرفتنو نحوه قرار گیری در مجموعه کمک کند بدون اینکه تغییری در ترکیب و تنظیمات دوربیناتفاق بیفتد.
۹) یک حالت مثبت
لبخند زدن در هنگام عکسبرداری هنگامی که عکاس لبخند به لب دارد و شاد و بشاش است بسیار آسان است! اما اینحالت زمانی که عکاس عبوس و ترشرو باشد به همان نسبت کاهش پیدا می کند. پس سعی کنیدبا حالت مثبت و خندان عکاسی کنید.
۱۰)جزییات لازم را اضافهکنید
اگر شما بخواهید از یک تیم فوتبال عکس برداری کنید، استفاده ازتجهیزات و لوازمی از جمله دستکش و توپ می تواند حس این ورزش را در عکس کامل نشاندهد. سعی کنید از عناصر و ابزاری که به شما در ارائه و نمایش دادن داستان کمک میکند استفاده کنید.
http://persiangfx.com/fa/gfx/photography/10-photography-tips-to-take-group-photos

“رعایت تشریفات” نیاز امروز مدیران موفق

“رعایت تشریفات” نیاز امروز مدیران موفق
از رنگ لباس تا نحوه گرفتن لیوان در دست

زهرا نظری مهر

یک بار یکی از مدیران در یک ضیافت، سُس مانده بر لبه چاقو را خورد و ۳۰ میلیون دلار ضرر کرد چون طرف مقابل، این عمل را حمل بر “آداب ندانی” کرد و قراردادش را با او لغو نمود.
روابط تجاری، فقط پول و بیزینس نمی خواهد بلکه آداب و تشریفات خود را نیاز دارد. امروزه پروتکل های نوشته و نانوشته فراوانی در جهان وجود دارد که رفتارهای کسانی که در جلسات بین المللی شرکت می کنند را استاندارد و ارزیابی می کند.
این که شما هنگام ملاقات با مدیرعامل یک شرکت بزرگ اروپایی ، چه نوع لباسی بپوشید یا کدام یک از دکمه های کت تان را ببندید یا کارت ویزیت تان را چگونه به او بدهید و کارت ویزیت او را چگونه بگیرید و چه رفتاری با کارت او داشته باشید، در اصل و ذات خودشان امور مهمی نیستند و به هیچ کجای کائنات بر نمی خورد که شما چه ظواهری را رعایت کرده یا نکرده اید؛ اما مسأله اینجاست که شما به عنوان یک مدیر و تاجری که در سطح بین المللی کار می کند، “تحت نظر” طرف های مقابل هستید و از سوی آنها “قضاوت” می شوید و این قضاوت، مبنای “تعاملات کاری” تان است.
بنابر این، اگر می خواهید مدیر موفقی باشید، حتی اگر کارتان در داخل کشور است، به آداب و تشریفات ملاقات های کاری مسلط شوید و مثلاً بدانید که اگر در یک سالن هستید که جمعی از مدیران به صورت ایستاده در حال گپ و گفت با همدیگر هستند و همان زمان نیز با نوشیدنی پذیرایی می شوید، حتماً باید لیوان را با دست چپ بگیرید. علتش نیز این است که اگر در همان حال کسی به سمت شما آمد و خواست با شما دست دهد، نیاز به جابجایی لیوان برای آزاد شدن دست راست تان نداشته باشید.
وانگهی، در بسیاری از مواقع، اگر لیوان محتوی نوشیدنی سرد باشد، بدنه بیرونی آن، عرق می کند و دست تان خیس می شود؛ بدیهی است که مصافحه با دست خیس، تصویر چندان مناسبی از شما نمی سازد. شما هم دوست ندارید طرف مقابل بعد از دست دادن با شما، دستمالی درآورد و دستش را خشک کند.
یا اگر شما موقع نشستن بر روی صندلی ، دکمه کت تان را نگشایید ، شاید خودتان راحت باشید اما امکان دارد مدیر مقابل شما ، این نکته بسیار ساده را به حساب این بگذارد که شما آداب جلوس نمی دانید و بعد با خود بگوید که چگونه می توانم با چنین شخصی مراوده داشته باشم؟
یا در بحث “تشریفات”، اصلی وجود دارد به نام “قاعده ۱۲” ؛ این قاعده می گوید: ۱۲ اینچ از بخش فوقانی یک مدیر (از سر تا ۱۲ اینچ پایین تر: حدود۳۰ سانتی متر) و ۱۲ اینچ از کف پا به بالا مورد توجه و قضاوت قرار می گیرد. اگر مدیری موهای شلخته داشته باشد، پیراهن و کتش با هم سنخیت نداشته باشد، کفشش واکس نخورده باشد، رنگ جورابش نامناسب باشد و … ، کسانی که او را می بینند، از او به عنوان یک مدیر کارآمد، در ذهن خود تصویر سازی نخواهند کرد.
آلن ولفهرست – کارشناس تشریفات – می گوید: یک بار یکی از مدیران در یک ضیافت، سُس مانده بر لبه چاقو را خورد و ۳۰ میلیون دلار ضرر کرد چون طرف مقابل، این عمل را حمل بر “آداب ندانی” کرد و قراردادش را با او لغو نمود.

بله ؛ ممکن است کسی را مثال بیاورید که بسیار هم موفق است و پروتکل های ظاهری را رعایت نمی کند و همه هم او را می ستایند (مثلاً استیو جابز، رئیس فقید اپل). این ستودن و پذیرش، به دلیل ان است که وی از قبل، تصویر خود را در ذهن مخاطب ایجاد کرده است و لذا ظاهر، به مرتبه های بعدی نزول می کند. اما شما که برای اولین بار می خواهید خود را معرفی کنید و در جلسات کاری حضور داشته باشید، بهتر است استثنائات را کنار بگذارید و به اصول کلی پایبند باشید.
مخلص کلام آن که در جهان مراودات اقتصادی، همانند عرصه دیپلماتیک ، لحظه به لحظه هر حرکتی، برنامه ریزی و تعریف خاص خود را دارد و حتی نحوه غذاخوردن، رنگ لباس در هر مراسم، چگونگی دست دادن و … مورد توجه است.
اگر مدیری هستید که به استانداردهای بین المللی و تشخّص خود و کارتان اهمیت می دهید، این اصول را که بسیار هم ساده و جذاب هستند یاد بگیرید، به کار ببندید و مطمئن باشید که در موفقیت کاری تان بسیار اثر گذار خواهد بود.

آداب یک پذیرایی رسمی و تشریفاتی

آداب یک پذیرایی رسمی و تشریفاتی

آیا می خواهید میزبانی شما در همه جهات تمام و کمال باشد؟ این مقاله به شما کمک می کند تا یک میهمانی بی نقص داشته باشید.
۱) بهتر است آقاو خانم میزبان در دو انتهای میز غذاخوری و یا در وسط میز روبروی یكدیگر بنشینند.
۲) اگـر فرد مهمی‌میهمان بود می‌باید وی سمت راسـت خانم میزبان و همسرش سمت راست میزبان آقا نشانده شود.
۳) بطوری كلی طرز قرار گرفتن میهمانان باید طوری ترتیب داده شود كه هیـچ دو مـــرد و هیچ دو زنی كنار یكدیگر قرار نگیرند.
۴) زوج متاهل باید روبروی یكدیگر و زوج نامزد باید در كنار یكدیگر بنشینند.
۵) بهتر است گروههای سنی در كنار یكدیگر بنشینند به طوری كه بزرگترهای فامیل در راس میز و جوانترها سمت دیگر.
۶) غذا باید در جهت عقربه های ساعت و از چپ به راست سرو گردد. و همچنین غذا از سمت چپ افراد سرو شده و ظروف غذا از سمت راست میهمانان جمع آوری می‌گردد.
۷) دستمال سفره هنگام آغاز صرف غذا میباید روی زانو قرار داده شود و تا انتهای صرف غذا باید همان جا باقی بماند. از دستمال سفره تنها برای تمـیز كردن مختصر دهان باید استفاده كرد و نه صورت و یا پیشانی. اگر خــواستـید صندلی خود را برای مدت كوتاهی ترك كنید باید دستمال سفره خود را روی صندلی قرار دهید كه دیـگـران و پیـش خــدمت متوجه ان گردند. هنگام پایان یافتن صرف غذا میباید دستمال سفره را بطور مرتبی روی میز و سمت راست بشقاب قرار داد (آن را تا و یا مچاله نكنید)
۸) پیش از آن كـه مـیـزبـان شـروع بـه صـرف غـذا نكرده و یا اجازه صرف غذا را نداده نباید شروع به صرف غذا كرد.
۹) در حین غذا بهیجوجه نباید میز غذا را ترك كنید مگر در موارد اضـطراری مانند رفتن به دستشویی و یا داشتن حالت تهوع. در ایــن هنگام عذرخواهی كنید و میز را ترك كنید.
۱۰) اگر چیزی روی میز خواستید كه دستتان به آن نمی رسید خـودتان سعی نكنید آن را بردارید بلكه از فردی كه به آن نزدیك است بخواهید كه آن را به شما بدهد.
۱۱) هنگامی كه غذا خوردنتان پایان یافت هیچگاه بشقابتان را به سمت جلو هل ندهید این عمل خلاف آداب معاشرت میباشد.
۱۲) برای بریدن و خردكردن غذا چنگال را با دست چپ و كارد را با دسـت راست گرفته و سپس با چنگال آن چیزی را كه می‌خواهید ببرید محكم نگاه داشته و با چاقو آنرا ببرید. سپس چنگال را به دست راست منتقل و میل كنید.
۱۳) در روی صندلی راست و مستقیم بنشینید هیچگاه بجلو و یا عقب خم نشوید.
۱۴) حین صرف غذا مشغول محاوره های دلنشین و مطـبـوع گـردید و از موضوعات بحث انگیز پرهیز كنید.
۱۵) اگر تكه هایی از غذا میان دندانهایتان گیر كرد با عذرخواهی میز را تـرك كـرده و بــه دستشویی بروید سپس آن را خارج كنید.
۱۶) آرام و با حوصله غذا بخورید. غذا خوردن شتابزده بی حرمتی به میزبان میباشد.
۱۷) لقمه های كوچك برداشته و با دهان بسته غذای خود را بجوید. هیچ گــاه بـا دهان باز غذا را نجوید و یا با دهان پر صحبت نكنید.
۱۸) هیچگاه پیش از چشیدن غذا به آن ادویه اضافه نكـنـیـد ایـن عـمل بی احترامی‌به میزبان و آشپز میباشد.
۱۹) هیچگاه سر میز غذا سیگار نكشید.
۲۰) هنگامی‌كه از غذا خوردن فارغ شدید دستتان را روی زانو و یا میز (مـچ دست روی لبه میز) قرار دهید. هیچگاه هنگام صرف غذا آرنج خود را روی میز قرار ندهید.
۲۱) هنگامی‌كه در رستوران میهمان میباشید هیچگاه باقی مانده غذایتــان را به خانه نبرید و سعی كنید غذای گرانقیمتی سفارش ندهید.
۲۲) در رسـتـوران بهـتــر است غذایی سفارش دهید كه صرف آن با كارد و چنگال مقدور باشد. غذاهایی كه باید با دست خورده گردند را به مـوقعـیـتـهای غــیر رسمی‌اختصاص دهید.
۲۳) هرگاه سوپ داغ بود برای خنك كردن به آن ندمید بلكه صبـر كنـیـد تـا خــودش خنك گردد. چای را نیز برای خنك شدن در نعلبكی نریزید.
۲۴) هنگام صرف سوپ قاشقتان را تماما بداخل دهان نبرده و هورت نكشید بلكه از لبه قاشق سوپ را اندك اندك بنوشید.
۲۵) هنگام سفارش غذا در رستـوران اگر از نـوع و مـحـتـویـات غـذای مـورد نــظر آگاهی نداشتید، از پیشخدمت كمك بخواهید.
۲۶) برای خارج كردن استخوان و یا غضروف غذا را از قاشق و یا چنگال كمك بگیرد (نه با دست) و آن را گوشه بشقاب خود قرار دهید.
۲۷) غـذاهـایی را كـه شمـا مـجازید با دست بخورید عبارتند از: تكه نان، بلال، گـوشـت دنـده هـا،صــدف و خرچنگ خوراكی، بال و استخوان مرغ، ساندویچ، میوه های كـوچـك، شیرینی، سیبزمینی سرخ كرده، چیپس، ترشی، سبزیجات و پیتزا.
۲۸) اگر ندانستید چگونه باید غذا را میل كنید بهتر است به دیگران نگاه كنید.
۲۹) هیچ گـاه كـارد و چـنـگال و قـاشقی را كــه استـفاده كرده اید را مجددا روی میز قرار ندهید بلكه آنها را روی بشقاب بگذارید.
۳۰) هنگام صرف غذا خم نشوید و صورت خود را به سمت غذا نبرید بـلكه غذا را توسط قاشق و چنگال بسمت دهان خود ببرید.
۳۱) اگـر قـاشـق و یـا كـارد و چـنـگال شـما بـه زمیـن افـتاد آن را بـردارید و به میزبان و یا پیشخدمت بدهید و تمیز آن را درخواست كنید.
۳۲) هـرگـاه چـیـزی را ســهوا روی لباس میهمان دیـگـری ریخـتـیـد بـا خـونسـردی از وی عذرخواهی كرده و بگذارید خود فرد و یا پیشخدمت آن را تمیز كند خودتان اقدام بـه تمیز كردن لباس فرد نكنید.
۳۳) هرگاه فردی از شما درخواست نمك و یا فلفل نمود، هـم فلـفل و هم نمك را به وی بدهید حتی اگر فرد تنها یكی از این دو را درخواست كرده باشد.
۳۴) پیش از نوشیدن مایعات لبهای خود را بـا دسـتـمال پاك كنید تا جای لك چربی روی لیوان شما نمایان نگردد.
۳۵) از واژه های “متشكرم” و “لطفا” در میز غذا بسیار استفاده كنید.
۳۶) اگر حشره، تار مو و یا هر چیز دیگری را در غذای خود یافتید آن را اعلام نكنـید بلكه مخفیانه آن را از غذایتان خارج كنید.
۳۷) همیشه در انتهای صرف غذا از مـیـزبـان و یـا آشــپز تشكر كرده و از غذا تعریف كنید حتــی اگــر غذا زیاد هم خوشایند نبود باز تشكر كنید. لازم نیـست دروغ بگویـیـد، مـثـلا میتوانید از سس غذا تعریف كنید.
۳۸) هنگام صرف غذا خود را نخارانید، سرفه نكنید و بینی خود را تمـیـز نـكنـیـد. هـرگـاه خواستید عطسه كنید حتما جلوی دهان و بینی خود را با دستمال بگیرید.
۳۹) هنگام صرف غذا سر خود را شانه نكرده و یا با لوازم روی میز بازی نكنید. بـا صدای بلند نیز صحبت نكرده و دستكش نیز دست نكنید.
۴۰) سعی كنید رومیزی را تا انتهای صرف غذا پاكیزه نگاه دارید.
۴۱) هنگامی كه صرف غذایتان پایان یافت بـاید كارد و چنگال خود را به صـورت اریـب روی بشـقـاب قـرار دهـیـد. اگــر هـم خواستید كه میز را برای مدت كوتاهی ترك كنید، بـاید كـارد و چنگال را بصرت ضربدری روی بشـقاب قرار دهید تا دیگران و پیشخدمت مطلع گردند كه شما بازخواهید گشت.
۴۲) طـرز چــیدن میز معمولا به این قرار است: بشقاب در وسط، قاشق، كـارد و لـیـوان سمت راست و چنگال، دستمال سفره و نان سمت چپ.
A: دستمال سفره
B: بشقاب
C: كاسه سوپخوری
D: بشقاب مخصوص نان و كره همره با كارد كره
E: لیوان آب
F-G: لیوان برای نوشیدنیهای دیگر
H: چنگال صرف ماهی
I: چنگال غذاخوری
J: چنگال صرف سالاد
K: كارد غذا خوری
L: كارد مخصوص ماهی
M: قاشق سوپخوری
N: قاشق دسر وچنگال صرف كیك
www.beytoote.com

آیین تشریفات اجرایی جایزه دهندگان

آیین تشریفات اجرایی جایزه دهندگان
فريبا علومي يزدي

عالي مقامان !!! تنها ده دقيقه آفلاين باشيد تا براي خيلي ها ماندگار بمانيد!!!!
تلفن همراه را باید در حالت سکوت قرار داد و این مهم توسط مجری باید به طور مودبانه درخواست گردد.
اهدا كنندگان بايد بدانند كه براي خوب اجرا شدن يك مراسم يا جشنواره ، نه تنها لازم است آداب معاشرت را رعايت كنند بلكه لازم است به مجري و دست اندكاران همايش كمك كنند تا وجه ي همايش حفظ گردد.امروزه بازديد كنندگان زيادي عكس و فيلم شما را نقد مي كنند.
برای اهدای تندیس ۳ منشی صحنه لازم است تا اهدا كنندگان لوح را كمك نمايند .
 منشي صحنه سوم: هماهنگ کننده لیست نفرات و تندیس ها
 منشي صحنه ي دوم: حمل کننده به منشي اول
 منشي صحنه ي اول : ارائه دهنده به بالاترین مقام جایزه دهنده.
۱) جایزه ها را مقام ارشد صحنه به دیگران ارجاع می دهند. لازم نيست حركت نمايد و با دادن لوح به نفر بعدي اين كار به ترتيب انجام خواهد شد.
۲) جایزه دهندگان باید دگمه های کتشان بسته باشد ، کت و شلوار باید رسمی و یک رنگ باشد. در لباس هاي معروف به يقه ديپلماتيك ، بايد دگمه ي آخر بسته باشد.به رنگ لباس در فصل هاي مختلف توجه داشته باشيد.
۳) عدم روبوسی با جایزه گیرندگان. به هزارو يك علت اين كار درو از شان و موقعيت شماست. اجازه ندهيد كسي شما را در روي صحن در آغوش بگيرد و يا شما را ببوسد. از بوسيدن دست ديگران بپر هيزيد.(والدين و اجداد و معلمان شما مستثني هستند ولي آنها در اين جا نيستند).
۴) روی یک پا نایستید .شما باید مستقیم و روی دو پای خود بایستید تا وصله “عدم داشتن اتیکت” به شما نچسبد.
۵) با یک دست ، دست بدهید. از نکات آداب معاشرت است که در بین نماز جماعت باید دو دستی، دست داد.
۶) صحبت درگوشی نکنید و صحبت کوتاه فقط بين شخص اهدا کننده و شخص مدال آور، روی صحنه، معمول است.
۷) جایزه را با دست چپ بگیرید و با دست راست دست بدهید. یادتان باشد از روی لوح دست بدهید نه از زیر لوح.
۸) به دیوارسالن يا پرده تکیه ندهید سرتان را به سقف ، یا زمین نچرخانید. تنها ده دقیقه جلو دوربین تحمل کنید و زحمت عکاسان و فیلم برداران را زیاد نکنید.
۹) جایزه دهنده ارشد باید دورترین به مجری صحنه باشد و نزدیک ترين به میز تندیس ها و رابط تندیس ها.
۱۰) درمراسم و جشنواره های بزرگ منشی صحنه ی اول باید مراقبت نماید و هدایت کند مدال آور را به جایگاه وسط سن برای ادای احترام به مخاطبان وگرفتن عکس. درچنین جشنواره هایی منشی صحنه نیاز است تا جایزه و لوح تقدیر و تندیس را بعد از عکس برداری از مدال آوران تحویل بگیرند تا در پایان به آنها برگردانند.

تشریفات جشن ها و عزاداری های رسمی

تشریفات جشن ها و عزاداری های رسمی

نگارش: محمد علی معصومی

الف: تقسيم بندي اعياد و جشن‌ها
۱- اعياد و جشن هاي كشور متبوع نمايندگي
۲- اعياد و مراسم كشور محل توقف
۳- اصولي كه به طور اعم مي‌بايست در مورد كارت دعوت رعايت شود
– برگزاري جشن‌ها و ضيافت هاي رسمي و شركت در اينگونه مراسم و نيز ترتيب برپیي عزاداري رسمي و شركت در مراسم مربوطه از جمله اشتغالات اصلي هيأت‌هاي ديپلماتيك مي‌باشد.
– بدون اغراق بيشترين گزارشاتي كه ديپلمات‌ها از كشور محل مأموريت تهيه مي‌كنند حاصل شركت در اين گونه مراسم مي‌باشد.
– اين نوع مراسم به هر مناسبتي كه برگزار شود از لحاظ تقدم تشريفاتي حیز اهميت است و مقررات مربوط به آن مي‌بايست رعايت گردد.
– با توجه به اهميتي كه برگزاري جشن ها و ضيافتهاي رسمي دارد و حساسيتي كه به طور عموم نمايندگان كشورها و اعضاء هيأت‌هاي ديپلماتيك براي شركت در اين مراسم قیل مي‌شوند، وقوف به ظریف و دقايق مسایل تشريفاتي حیز كمال اهميت است و بخش مهمي از هيأت كاري اعضاء هيأت‌هاي ديپلماتيك را تشكيل مي‌دهد و كتاب‌ها و دستورالعمل‌هاي متعددي براي انجام صحيح آن تهيه شده است.
الف- تقسیم بندی اعياد و جشن‌ها
اعياد و جشن‌ها معمولاً به دو نوع قابل تقسيم هستند:
۱٫ اعياد و جشن هاي كشور متبوع نمايندگي
– اعياد، مراسم و جشن‌هاي كشور متبوع نمايندگي، از لحاظ نحوه برگزاري جشن‌ها، تعطيلات و برافراشتن پرچم تابع مقررات و تعاليم دولت فرستنده هستند، ضمن اينكه ملاحظات و مقتضيات كشور محل توقف نيز مي‌بايست رعايت شود.
– مأموريت‌هاي ديپلماتيك در برگزاري جشن‌ها و مراسم روز ملي خود مقتضيات دولت پذيرنده را رعايت نموده و به طور مثال در روزهاي تعطيل رسمي و يا عزاي ملي مبادرت به برگزاري جشن يا ميهماني نمي‌نمايند.
۲٫ اعياد و مراسم كشور محل توقف
– اعياد، و جشن‌هاي كشور محل توقف تابع مقررات و رسوم محل مي‌باشد و مقررات مربوط بوسيله تشريفات محل تدوين و در اختيار هيأت‌هاي ديپلماتيك قرار مي‌گيرد.
– به طور معمول مقدم السفراء به چگونگي انجام اين مراسم اشراف داشته و رؤساي هيأت‌هاي ديپلماتيك مي‌توانند از طريق ملاقات با وي به اطلاعات مربوطه دسترسي پيدا نمايند.
– در خصوص اعياد اسلامي و مقررات مربوط به آن مي‌توان از راهنمیي مقدم السفراي كشورهاي اسلامي استفاده نمود.
– در هر صورت برپیي جشن‌ها و ضيافت و شركت در مراسم مختلف تشريفاتي يكي از طرق اصلي ايجاد ارتباط و تماس با هيأت‌هاي ديپلماتيك و مقامات كشور پذيرنده مي‌باشد و در برگزاري اينگونه مراسم مي‌بايست شیونات و مقتضيات كشور فرستنده و پذيرنده مورد توجه قرار گيرد.
– برگزاري روز ملييكي از مهم ترين رويدادهاي يك نمايندگي مي‌باشد و بطور معمول اصول زير مي‌بايست دربرپیي اين ميهماني مورد توجه قرار گيرد:
۱٫ حصول اطمينان از عدم تلاقي روز ملي با روز ملي كشور محل توقف و يا روز ملي يك نمايندگي ديگر و يا تقارن آن با يك روز عزاي ملي در كشور پذيرنده.
۲٫ در صورت تقارن، ميتوان روز ملي را چند روز قبل و يا چند روز بعد از روز ملي برگزار نمود.
۳٫ تهيه فهرست ميهمانان، شامل شخصيت هاي كشوري و لشكري، ارباب جرايد و راديو تلويزيون، شخصيت هاي فرهنگي، دوستان سفارت، رؤسا و اعضاء هيأت هاي ديپلماتيك مقيم، برگزيده اي ايرانيان مقيم.
۴٫ ارسال دعوت نامه حداقل ۸ روز قبل از تاريخ برگزاري روز ملي و يادآوري تاريخ برگزاري روز ملي به ميهمانان مهم در موقعيت هاي مختلف
۵٫ در صورت عدم اطمينان به پست محل، شايسته است كارتها بوسيله پيك نفر و يا رانندگان نمايندگي توزيع شود.
۶٫ تشكيل كميته برگزاري روز ملي با حضور ریيس و اعضاء نمايندگي حداقل يك ماه قبل از تاريخ برگزاري روز ملي و داشتن جلسات منظم در طي هفته براي بحث در مورد چگونگي برگزاري روز ملي، تقسيم وظایف و پي گيري و انجام امور.
۷٫ انتخاب محل مناسب براي برگزاري روز ملي و ترجيحاً استفاده از محل اقامت سفير، در صورت مناسب بودن آن.
۸٫ وجود تناسب لازم بين محل برگزاري مراسم و تعداد ميهمانان.
۹٫ انتخاب منوي غذیي مناسب جهت پذيریي از ميهمانان و لزوماً استفاده از غذاهاي ايراني در فهرست غذاهاي عرضه شده و اجتناب از انتخاب غذاهاي ناآشنا و يا ماهيان تيغ دار.
۱۰٫ رعايت ملاحظات كشور ميزبان در برگزاري روز ملي، بطور مثال عدم برگزاري ميهماني در روزهاي تعطيل و يا روز عزاي كشور محل توقف.
۱۱٫ انعكاس رسمي برگزاري روز ملي به تشريفات وزارت امور خارجه محل، پليس حفاظت و پليس راهنمیي براي كنترل ترافيك.
۱۲٫ تهيه چك ليست اقدامات بمنظور كنترل اقداماتي كه بايد انجام شود.
۱۳٫ پيش بيني برق اضطراري در كشورهیي كه امكان قطع برق شهر وجود دارد.
۱۴٫ تنظيم استقرار همكاران در روز ميهماني و توجيه آنان در خصوص چگونگي انجام وظایف خود.
۱۵٫ پيش بيني نحوه استقبال از ميهمانان و پيش بيني هیي براي نگهداري پالتو و كلاه آنان.
۱۶٫ ايجاد ارتباط با ميهمانان و مبادلة كارت ويزيت به آنان و هدايت ميهمانان به ميزهاي بوفه به هنگام سرو غذا
۱۷٫ عدم تجمع همكاران نمايندگي در يك نقطه و لزوم پراكنده شدن آنان در زواياي مختلف ميهماني و مراقبت از ميهمانان.
۱۸٫ پيش بيني ترتيبات لازم براي استقبال، پذيرايي و بدرقه از ميهمانان عالي رتبه نظير ریيس جمهور، ریيس دولت، رؤساي مجلس و مقامات قضایی و وزرا
۱۹٫ پيش بيني شيوه مناسبي براي اطلاع از حضور ميهمانان عالي رتبه و تهيه فهرست آنان براي نوشتن گزارش تشريفاتي.
۲۰٫ سركشي به ميزهاي غذا و نوشابه و كنترل پي در پي اين امر.
۲۱٫ مراقبت در جمع آوري ظروف و ليوان‌هاي استفاده شده و انتقال اين ظروف به خارج از سالن پذيرايي.
۲۲٫ هدايت ميهمانان از اطراف ميز بوفه به نقاط ديگر و فراهم آوردن امكانات پذيرايي براي ساير ميهمانان.
۲۳٫ تشكر از ميهماناني كه سبد گل به ميهماني ارسال داشته‌اند و گماردن فردي براي اطلاع به موقع اين امر به ریيس نمايندگي براي سپاسگزاري حضوري.
۲۴٫ بدرقه ميهمانان در درب خروجي توسط ریيس و يا معاون نمايندگي.
۲۵٫ مراقبت از ارباب جرايد و راديو تلويزيون براي دادن پوشش خبري مناسب به ميهماني.
ملاحظات:
– برگزاري ميهماني روز ملي مهم ترين رويداد يك نمايندگي در طول سال مي باشد و شايسته است كليه اعضاي نمايندگي در برگزاري شايسته آن مشاركت داشته باشند.
– در ميهماني روز ملي مي بايستي نخبه اي از مقامات محلي و هيأت هاي ديپلماتيك و ايرانيان مقيم دعوت شوند و از دعوت افراد غير قابل پيش بيني اجتناب شود.
– ملاحظات حفاظتي و امنيتي در اين ميهماني مي بايستي پيش بيني و مراقبت هاي لازم از طريق هماهنگي با پليس محل معمول گردد.
– ترتيباتي براي كنترل ميهمانان و پذيرايي مناسب از آنان در نظر گرفته شود.
– در پايان ميهماني گزارش جامعي از چگونگي برگزاري ميهماني و تعداد ميهمانان عالي رتبه و چگونگي حضور رؤسا و اعضاي هيأت‌هاي ديپلماتيك براي اداره سياسي مربوطه و اداره كل تشريفات ارسال گردد.
– در پايان مراسم نقاط قوت و ضعف نمايندگي مستند سازي و براي سال بعد مورد استفاده قرار گيرد.
۳- اصولي كه به طور اعم مي‌بايست در مورد كارت دعوت رعايت شود
– مناسبت، روز، تاريخ، ساعت و نشاني محل ميهماني در روي كارت مشخص باشد.
– دعوت نامه مي‌تواند كليشه شده، نيمه كليشه و يا دست نويس باشد.
– دعوت نامه همواره با ضمير سوم شخص آورده مي‌شود.
– دعوت نامه را مي‌توان بوسيله تلفن ابلاغ و يا بوسيله فاكس، ايميل، تلگراف و يا پست ارسال داشت.
– دعوت نامه رسمي مي‌بايست آرم كشور فرستنده را داشته باشد.
– زمينه كارت دعوت رسمي بهتر است سفيد انتخاب شود.
– به طور معمول در ذيل كارت دعوت، نوع لباس مشخص و يا از عبارت‌هاي زیر استفاده مي‌شود:
Informal، Dress Optional و يا Casual
– براي اعلام حضور يا عدم حضور از عبارت R.S.V.P به معني لطفاً پاسخ دهيد استفاده مي‌شود و در صورت عدم حضور Resret Only در ذيل كارت قيد مي‌شود.
– در پاسخ به كارت هاي دعوت شايسته است ظرف ۲۴ ساعت پاسخ داده شود.
– تأخير در پاسخ به اندازه‌اي كه باعث سؤال مجدد ميزبان شود دور از نزاكت است.
– در كارت دعوت رسمي اسم فرد دعوت شونده ذكر مي‌شود و قاعدتاً فرد ديگري مجاز به شركت در ميهماني نيست، مگر اين كه اين امر با ميزبان هماهنگ شود.
– در ميهماني‌هاي نشسته و رسمي قبل از ارسال كارت دعوت، به وسيله تلفن تاريخ و موضوع دعوت به مدعوين اطلاع و در صورت دريافت پاسخ مثبت كارت دعوت ارسال مي‌گردد.
– در صورتي كه دعوت شونده، به طور يقين از امكان حضور خود در ميهماني اطمينان ندارد، بهتر است زودتر آن را رد نمايد، تا اينكه در آخرين فرصت عدم حضور خود را اطلاع دهد.

http://mfatr.com/resource.php?kind=resource&sid=17

تشريفات مسافرت‌هاي رسمي

تشريفات مسافرت‌هاي رسمي
نگارش: محمد علی معصومی

الف: مسافرت رسمي ریيس كشور
ب: مسافرت رسمي ریيس دولت
پ: سفر رسمي وزير امور خارجه

در گذشته مسافرت‌هاي رسمي بسيار محدود بود و بعلت مشكلاتي كه از لحاظ ارتباطي وجود داشت و جابجايي مقامات عاليه مملكتي به ندرت انجام مي‌شد.
با گسترش ارتباطات و نقشي كه مقامات عاليه كشورها در حل و فصل مشكلات و مسایل بين‌المللي پيدا نموده‌اند اين نوع مسافرت‌ها به نحو چشم گيري افزايش يافته است.
اين مسافرت‌ها به طور معمول در سطوح مختلف، از روساي كشورها و دولت‌ها گرفته تا وزراء خارجه و ساير اعضاء كابينه انجام مي‌شود و براي هر يك از اين سطوح مي بايست تمهيدات لازم در نظر گرفته شود.
بخش ديگري از اين سفرها براي شركت در مجامع عمومي سازمان هاي بين‌المللي انجام مي‌شود كه در مورد تنظيم اين سفرها نيز مي‌بايست ترتيبات خاصي انديشيده شود.
نمايندگي هاي ديپلماتيك اصلي ترين نقش را در تنظيم اين نوع سفرها به عهده دارند و امروزه در شرح وظایف نمايندگي‌ها تدارك اين نوع سفرها جايگاه ويژه اي دارد. اهم سفرهايي كه بطور معمول نمايندگي‌ها درگير آن هستند به شرح ذيل قابل احصاء مي‌باشد:
الف- مسافرت رسمي ریيس كشور
سفر رسمي يك ریيس كشور به كشور ديگر واقعه مهمي در روابط بين دو كشور مي‌باشد و مستلزم تشريفات خاصي است، و از مدتها قبل بايد مقدمات آن فراهم شود.
ریيس كشور اصولاً نماينده مملكت و مردم خود مي‌باشد و به اين اعتبار از احترامات مخصوصي برخوردار است و اين احترامات و مراسم صرفاً براي شخص وي نيست و بنابراين شخص ریيس كشور نبايد به احتراماتي كمتر از آنچه استحقاق دارد تن در دهد.
مبناي حقوقي و منطقي اين احترامات اين است كه احترامات و تشريفات رسمي كه در مورد ریيس كشور به عمل مي‌آيد صرفاً متعلق به شخص وي نيست، بلكه متعلق به كشور وي مي‌باشد، بنابراين وي نمي‌تواند از حقي كه متعلق به او نيست صرفنظر كند.
در زندگي جاري بين‌المللي، روساي كشورها سفرهاي متعددي انجام مي‌دهند و اين سفرها بيشتر بمنظور حل و فصل مسایل بين‌المللي و يا روابط دو جانبه انجام مي‌شود و اغلب اين سفرها ناگهاني و كوتاه است و تشريفات مفصلي ندارد.
اين سفرها غالباً غير رسمي است كه در اين مبحث اينگونه سفرها مورد نظر نمي باشد. بلكه مراد سفرهاي رسمي است كه به عنوان ديد و بازديد روساي كشورهاي مختلف صورت ميگيرد و از مدتها قبل تدارك ميشود، و معمولاً انجام اينگونه سفرها در گسترش روابط كشورها داراي اثرات مطلوبي است.
قبل از انجام اينگونه مسافرت‌هاي رسمي، معمولاً دقايق آن از جانب طرفين مورد بحث و مذاكره قرار مي‌گيرد و برنامه مسافرت تنظيم مي‌گردد و پس از تصويب از جانب دو طرف بصورت كتابچه كوچكي كه معمولاً به دو زبان محلي و خارجي است به چاپ مي رسد در اين كتابچه برنامه مسافرت و تاريخ دقيق انجام آن، ساعات ورود و خروج و برنامه روزانه ملاقات‌ها و بازديدها، اسامي هيأت استقبال كننده، مهمانداران و تلفن هاي ضروري و نشاني اماكن درج مي‌گردد.
قبل از انجام مسافرت طي يك اعلاميه رسمي طرفين تمايل مشترك خود را به انجام سفر رسمي اعلام مي‌دارند و اقدامات ذيل نيز صورت مي‌پذيرد:
– يك ميهماندار عالي و بسته به تعداد ميهمانان و تركيب هيأت، چند مهماندار براي همراهي آنان از پيش تعيين مي‌شوند.
– اسكورت تشريفات، گارد حفاظتي و به اندازه لازم اتومبيل تشريفاتي در نظر گرفته مي‌شود.
– ریيس كشور ميزبان معمولاً براي استقبال از همتاي خود در فرودگاه يا ديگر مبادي ورودي كشور حاضر مي‌شود.
– ریيس دولت، اعضاي كابينه و ديگر مقامات مهم لشگري و كشوري در اين مراسم حضور مي‌بابند.
– روساي مأموريت هاي ديپلماتيك و نمايندگان و سازمان هاي بين‌المللي نيز در اينگونه مراسم دعوت مي‌شوند.
– نوع لباس از قبل تعيين و به اطلاع مستقبلين مي‌رسد.
– گارد احترام در محل حاضر مي‌شود و جايگاه مخصوص از قبل پيش بيني ميشود.
– صف مقامات رسمي محلي، هيات ديپلماتيك مقيم، و اتباع كشور ميهمان و خبرنگاران نيم ساعت قبل از فرود هواپيما مرتب مي‌شود.
– پس از توقف هواپيما ریيس مأموريت كشور ميهمان كه در فرودگاه حضور دارد بداخل هواپيما رفته و پس از عرض خير مقدم تركيب هيات استقبال كننده را براي ریيس كشور خود توضيح ميدهد و به اتفاق او از هواپيما خارج ميشود، ریيس كشور نخستين فردي است كه از هواپيما خارج و از پلكان پیين مي‌آيد.
– در پیين پلكان هواپيما، از طرف ریيس كشور ميزبان و يا نماينده وي خير مقدم گفته مي‌شود ابتدا ریيس كشور ميهمان همراهان بلندپايه خود را به ریيس كشور ميزبان معرفي مي‌كند و سپس مقامات عاليرتبه كشور مهمان به ریيس كشور ميزبان معرفي مي‌شوند.
– مسير حركت از هواپيما تا جايگاه مخصوص و از جايگاه تا پاويون تشريفاتي با فرش قرمز مفروش مي‌شود كه هم نشانه احترام به مهمانان مي‌باشد و هم مسير حركت تشريفاتي مشخص مي‌گردد.
– پس از انجام مراسم معارفه ریيس كشور ميزبان مهمان خود را به جايگاه مخصوص هدايت مي‌كند، در حاليكه پرچم كشور مهمان در سمت راست جايگاه و پرچم كشور ميزبان در سمت چپ جايگاه در اهتزاز مي‌باشد دسته موزيك ابتدا سلام رسمي كشور مهمان و سپس سلام رسمي كشور ميزبان را مي‌نوازد و سپس ۲۱ تير توپ به افتخار ریيس كشور مهمان شليك مي‌شود و فرمانده گارد احترام گزارش نظامي معروض داشته و از ریيس كشور ميزبان تقاضا مي‌كند از گارد احترام بازديد به عمل آورد.
– ریيس كشور مهمان در حاليكه در سمت چپ ریيس كشور ميزبان قرار دارد از گارد احترام بازديد به عمل آورده و در مقابل پرچم‌ها اداري احترام مي‌نمايد و در پايان بازديد نيز در مقابل گارد احترام مكث نموده و با سر به ریيس گارد و واحد تحت فرماندهي وي اداي احترام مي‌نمايد.
– سپس رؤسا دو كشور مجدداً در جايگاه مخصوص قرار گرفته و گارد احترام از مقابل آنان رژه مي‌رود.
– سپس رؤسا دو كشور از جايگاه مخصوص پیين آمده و به جانب صف مستقبلين كه در راس آن هيات ديپلماتيك مقيم، مقامات مملكتي جمعي از اتباع كشور مهمان قرار دارند، پيش رفته و با آنان آشنا مي‌شوند.
– در پاويون تشريفاتي روساي دو كشور و همراهان عاليرتبه اندكي استراحت نموده و پذيرايي مختصري از مهمانان به عمل ميآيد و در اين فرصت ارباب جرايد و راديو تلويزيون مبادرت به تهيه خبر، عكس و فيلم مي‌نمايند.
– روساي دو كشور از فرودگاه عازم محل اقامت ریيس كشور مهمان مي‌شوند. اتومبيل اول حامل روساي دو كشور مي‌باشد كه جايگاه سمت راست را مهمان و جايگاه سمت چپ را ميزبان اشغال مي‌كنند و پرچم هاي دو كشور نيز به همين ترتيب نصب مي‌شود.
– طرز تنظيم حركت اتومبيل‌ها با رعايت اصل تقدم انجام ميشود و مجموع هيات وسيله اسكورت و گارد تشريفاتي مركب از موتورسواران و نيروهاي زبده اسكورت و حفاظت مي‌شوند.
– ریيس كشور ميزبان، مهمانان خود را تا سرسراي كاخ محل اقامت ریيس كشور مهمان همراهي و در آنجا مهمانداران عالي به حضور ریيس كشور مهمان معرفي مي‌شوند و برنامه بازديد در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.
– در فاصله حركت مقامات دو كشور از فرودگاه تا محل اقامت، بخاطر كثرت تعداد اتومبيل‌ها و مهمانان و مستقبلان مي‌بايست ‌مسؤولان تشريفات آنچنان مديريتي اعمال نمايند كه در امر اسكورت حفاظت، حمل و نقل بموقع مهمانان و همراهان و حمل چمدان‌ها و اثاثيه آنان نقصي وجود نداشته باشد و كليه موارد پيش بيني شده باشد.
– در محل اقامت ریيس كشور مهمان بلافاصله پرچم آن كشور افراشته مي‌شود و در طول اقامت وي تنها اتومبيل حامل ریيس كشور پرچم كشور مهمان را دارد و حتي سفير وي كه در اتومبيل ديگر او را همراهي مي‌كند نمي‌تواند از آن پرچم استفاده نمايد.
– چنان چه در سفر ریيس كشور همسر وي او را همراهي كند، در مراسم استقبال از بانوان نيز مي‌بايست حضور داشته باشند و جاي آنها از نظر تقدم در كنار همسرانشان مي‌باشد.
ب- مسافرت رسمي ریيس دولت
سفرهاي رسمي روساي دولت‌ها كم و بيش مانند مراسم روساي كشور ما است، ولي داراي تشريفات ساده تر و محدودتري مي‌باشد و بطور عمده اختلاف آن در فهرست استقبال كنندگان، درجه و مقام مستقبلين، محل اقامت، نوع پذيرايي‌ها و مدعوين و ملاقات با اشخاص و بازديد از موسسات مي‌باشد.
پ- سفر رسمي وزير امور خارجه
مسافرت وزير امور خارجه به اعتبار اينكه ریيس دستگاه ديپلماسي است همواره از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و دخالت مستقيم مأموريت‌هاي ديپلماتيك را ايجاب مي‌نمايد. مضاف بر اينكه غالباً سفر وزير امور خارجه مقدمه گسترش روابط كشورها و انجام مسافرتهايي در سطوح بالاتر مي‌باشد.
لازم به يادآوري است كه مسافرت‌هاي رسمي از اشتغالات سخت و دقيق تشريفات وزارت امور خارجه و مأموريت‌ها مي‌باشد و هميشه منشاء مشكلات فراوان و مستلزم دقت و صرف وقت زياد است.
علت دشواري وظایف تشريفات و مأموريت‌ها در مورد سفرها اين است كه براي ترتيب و اجراء يك مسافرت رسمي مي‌بايست با ادارات مختلف تماس گرفت و يا مكاتبه نمود و بر فعاليت و حسن جريان كار هر يك بطور جداگانه نظارت نمود و چون تمركز اين امور در تشريفات و مأموريت ديپلماتيك دولت متبوع مي‌باشد كوچكترين خطاها به حساب آنها گذاشته مي‌شود و در عمل هم مسیوليت امر بعهده اين دو مركز مي‌باشد.
بنابراين داشتن ارتباط مداوم با ادارات و دستگاههاي مختلف ايجاب مي‌نمايد كه تشريفات وزارت امور خارجه جداول و دستور كار نوشته شده‌اي براي اداره صحيح امور تشريفاتي در اختيار داشته باشد و تلفن تماس افراد و سازمان‌هاي مختلف و نشاني آنها به نحو مرتبي در دسترس باشد و برابر هر برنامه تشريفاتي علاوه بر برنامه توافق شده، يك فهرست انجام امور براي كنترل برنامه پيش بيني شود تا همواره امكان كنترل امور انجام شده و يا در دست انجام وجود داشته باشد.
ملاحظات:
– سفر ریيس كشور يكي از اشتغالات مهم نمايندگي‌ها در طول يك دوره مأموريت مي‌باشد و بطور معمول اين گونه سفرها در ارتقای سطح روابط دو جانبه داراي اثرات قابل توجهي است.
– در عين اين كه قبل از سفر ریيس كشور هيأت‌هاي متعددي از تشريفات رياست جمهوري، وزارت امور خارجه و ديگر ارگان‌ها براي انجام هماهنگي‌هاي لازم به كشور محل توقف نمايندگي سفر مي‌كنند، ولي مسیوليت اصلي به عهده نمايندگي است و شايسته است براي هر يك اين سفرها برنامه منظمي در اختيار داشته باشد.
– تهيه و توافق در خصوص برنامه سفر و موضوعات مورد مذاكره و پيش بيني تهيه پيش نويس‌هاي لازم و مبادله اين نوع پيش نويس‌ها و نزديك تر نمودن نظرات طرفين در اين خصوص مي‌تواند بخش مهمي از اهداف سفر را انجام دهد.
– رعايت ملاحظات امنيتي و حفاظتي و انتقال اطلاعات لازم به مقامات محلي در خصوص فعاليت گروه‌هاي مخالف و مبادله اين نوع اطلاعات با مقامات مربوطه.
– تدارك و تنظيم تعداد ملاقات‌ها، مقامات ملاقات كننده، پيش بيني وسیل نقليه و سپردن هماهنگي هر يك از اين امور به اعضاي نمايندگي.
– پيش بيني سفرهاي جنبي و يا بازديد از آثار تاريخي و اماكن ديدني و گنجانيدن اين مقولات در برنامه سفر.
– اطمينان از به همراه آوردن كاغذهاي مخصوص براي تنظيم موافقت‌ها توسط هيأت‌هاي رسمي.
– پيش بيني تهيه فهرست افرادي كه در طي اين سفر به دريافت مدال و يا نشان‌‌هاي دو كشور مفتخر خواهند شد در صورتي كه به طور اصولي مبادله نشان و مدال در برنامه گنجانيده شده باشد.
– فراهم آوردن تسهيلات دسترسي خبرنگاران براي دادن پوشش خبري لازم به برنامه سفر و هماهنگ نمودن اين امر با مقامات محلي.
– تهيه فهرست شخصيت‌ها و افرادي كه در طي اين سفر از جانب طرفين هديه دريافت خواهند كرد.
– پيش بيني و تدارك انجام مصاحبه مطبوعاتي و فراهم نمودن تسهيلات لازم براي حداكثر پوشش خبري.
– پيش بيني انجام حداقل يك ملاقات جمعي با ايرانيان مقيم و يا ترتيب انجام اين ملاقات با نخبه‌اي از ايرانيان مقيم در كشور محل توقف.
– پيش بيني ترتيب يك ملاقات خصوصي اعضاي نمايندگي و مسؤولان ارگان‌هاي رسمي با ریيس كشور يا دولت.
– تهيه گزارش نهیي از انجام سفر و نتايج آن و انعكاس گزارش به رياست جمهوري و وزارت متبوع و وزارتخانه‌هاي ذيربط.
http://mfatr.com/resource.php?kind=resource&sid=17

آداب و تشریفات در مراودات بین المللی – تجاری

آداب و تشریفات در مراودات بین المللی – تجاری

در خصوص کاربرد آداب و تشریفات پسندیده در مروادات دیپلماتیک و مزایای آن مطلب زیاد آمده است. اما در مراودات تجاری بین المللی اصول کلی تشريفات کاربردی فزاینده دارد.
به ویژه آنکه عده مدیران بخش تجاری با سابقه کار در سازمانهای بین المللی و گاه دیپلماتهای پیشین در حال افزایش است. البته عکس قضیه هم صادق است و جالب آنکه حضور بازرگانان و اقتصاددانان در کادرهای دپیلماتیک به دلیل اهمیت رو به تزاید مراودات اقتصادی میان دولتها، روند فزاینده تری دارد. بنا براین آگاهی از نظرات نویسندگان و کارشناسان امور اجتماعی و متخصصان تشریفات کاربردی بین المللی در این زمینه، منافع قابل توجهی برای هر دو گروه خواهد داشت.
الن ولف هرست EllenWulfhorst یک کارشناس تشریفات تجاری بین المللی تعریف می‌کند که مدیر فروش یک شرکت بزرگ موقعی که سر میز شام با حضور طرف قرارداد، دست به کاری زد که مرسوم نبود، یعنی چاقوی خود را که به سس آغشته بود، لیس زد، این لیسیدن، برای مدیر فروش۳۰ میلیون دلار تمام شد. طرف قرارداد، فقط از این عمل وی آزرده شده بود و قرارداد را با مدیری که آداب دان نبود، لغو کرد.
البته قبلا در آمریکا تصور می‌شد که تشریفات موضوعی زاید است و امری است که برای سفرا و دیپلماتها مفید است و به کار بازرگانان نمی‌آید. اما امروزه بسیاری از مدیران و مقامات شرکتهای بزرگ به آشنایی هر چه بیشتر با اصول تشریفات بین المللی علاقه نشان می‌دهند و آشنایی با اصول تشریفات، عامل مهم برای تجارت، فروش بیشتر و طبعا سود افزونتر شده است که هدف اولیه هر تجارت است. مدیران بسیاری از شرکتها، عموما به همه فنون و اصول و حتی با ظرایف و رموز تجارت تسلط دارند، اما جرأت نمی‌کنند که مشتریان خود را در روز نخست یا متعاقب امضای قرارداد، به ناهار یا شام دعوت کنند. آنها با غذاخوردن سر میز تشریفاتی، میزی که روی آن براي هر نفر، نزدیک به ۲۰ لیوان و قاشق و چنگال و بشقاب و دستمال و کارت اسم و غیره چیده شده است، بیگانه هستند.
بیشتر این مدیران جوان، تاکنون همبرگر یا پیتزا را با دست و یا پیچیده در کاغذ می‌خوردند و نوشیدنی را از لبه قوطی های نوشابه. البته نسل پیشین در طول زندگی با این اصول آشنا می‌شدند و آنها را در زندگی و تجارت خود بکار می‌گرفتند. به همین خاطر، این کمبود را در نسل جوان درک می‌کنند. به همین دلیل مقامات این شرکتها تصمیم گرفته اند که مدیران خود را به کلاسهای تشریفات بفرستند تا آنها هم مانند سفرا و دیپلماتها آداب میز را یاد بگیرند تا پس از آشنایی، بتوانند مشتریان خود را به شام یا ناهار دعوت کنند و از این راه، بهتر بتوانند اهداف تجاری خود را تعقیب و با اعتماد به نفسی که از این راه کسب می‌کنند، با تنوع بخشیدن به تجارت بین المللی خود، سفارش بیشتر و سود بیشتری کسب کنند.
کلاسها و دوره های تشریفاتی منحصر به آموزش آداب میز نیست که اساسا اصول اخلاقی و حسن سلوک بخش مهمی‌از این دوره ها است. در غرب، در بسیاری از شرکتها که کارمندان آن در سیستم اتاق بندی جدید به اصطلاح آکواریومی‌کار می‌کنند و با اصول حسن سلوک آشنا نیستند، برای خود و دیگران مشکل ایجاد می‌کنند. ایجاد مشکل در شرکت، به کار جمعی آنان و در نهایت، به سودآوری شرکت لطمه وارد می‌کند، و گاه کارمندان مجبور می‌شوند محل کار خود را ترک کنند. بر اساس مطالعاتی که دانشگاه کارولینای شمالی در یک مدرسه عالی آموزش علوم بازرگانی انجام داده، از هر ۵ نفر، یک نفر از سختی کار به دلیل رفتار نامناسب همکاران، شاکی بوده و اذعان کرده است که این مسئله بر راندمان کار آنها تأثیر منفی داشته است. حتی نیمی‌از کارکنان در نظر داشتند محل کار خود را ترک کنند و نزدیک به ۱۰ درصد آنان از شرکت رفته بودند.
همچنین یکی از مدرسان تشریفات، داستان جالبی از یک مقام بالای یک شرکت تعریف می‌کند. از این قرار که وی دست به سرقت می‌زند و گرفتار مي‌شود. وی با طرح این مسئله گفت که ما در آموزشهای خود به شرکت کنندگان در دوره ها یادآور می‌شویم که قبل از مبادرت به هر کاری، فکر کنند. این مقام فکر نکرده، دست به اقدام خلاف زد و حال باید که عواقب آنرا تحمل نماید. این نتیجه گیری، یک نتیجه گیری اخلاقی است. البته در بحث تشریفات، حس سلوک، از اصول اولیه است.
در عین حال، مبانی آموزشی تشریفات هم موضوعات جامد و بی تحرکی نیستند، که به مرور زمان متحول می‌شوند. مثلا در غرب، زنان بیشتری روز به روز به جمع مدیران و کارشناسان ارشد شرکتهای بزرگ اضافه می‌شوند و به دلیل جنسیت خود، تقدم و تأخرهای متفاوت با زندگی خصوصی خود پیدا می‌کنند، پس آنان نیز باید با اصول تشریفات آشنا شوند. تحصیل مبانی تشریفات دیگر یک مسئله مردانه نیست که همه بر اساس مقام و منصب خود بدان نیاز دارند.
جالب آنکه تعداد زنانی که در مقوله تشریفات کار می‌کنند و به ایراد سخنرانی می‌پردازند کم نیستند.
یکی از آنان، خانم دبورا کراوفورد Deborah Crawford سردبیر یکی از سایت های آموزش تشریفات است که مقالات متعددی در این باره نوشته است. از جمله در خصوص مهمانیهایی مرتبط با امر تجارت و به اصطلاح “کاری”،۱۰ توصیه اساسی برای شرکت کنندگان ارائه می‌کند، از این قرار:
۱ – نزاکت مربوط به انسانها است. کل قضیه آن است که ما با رفتار پسندیده خود کاری کنیم که دیگران احساس آسایش کنند. بنابراین، سخاوتمند و بزرگوار باشید و از ترشرویی بپرهیزید. به طرز مناسب لباس بپوشید و اگر نمی‌دانید که آداب لباس هر برنامه کدام است، از یک مدرس تشریفات سئوال کنید.
۲ – صبر کنید تا همه افراد دور میز غذای خود را دریافت کنند بعد شروع به خوردن نمایید. اگر برای شما بشقاب نگذاشته اند، دیگران را تشویق کنید معطل شما نشوند وبگویید که شروع به خوردن غذا نمایند که سرد می‌شود.
۳ – ظرف آب شما سمت راست بشقاب شما قراردارد، ظرف نان سمت چپ آن.
۴ – تکه کوچکی از نان را با دست پاره کنید، نه با کارد، بعد کره را روی آن پهن کرده، میل کنید.
۵ – معمولا سر میز نمکدان و فلفل دادن را وقتی که خود استفاده کردیم، هر دو را باهم، اول به سمت چپ تعارف می‌کنند سپس به سمت راست.
۶ – پاکت خالی شکر یا قند را زیر بشقاب قرار می‌دهند.
۷ – غذای اصلی را از همان ابتدا به تکه های کوچک قطعه قطعه نکنید. بلکه یکی دو تکه کوچک جدا کنید، بعد دوباره تکرار کنید تا غذا تمام شود.(فراموش نکنیم که او به نحوه غذاخوردن آمریکایی ها اشاره دارد.)
۸ – تلفن همراه خود را سر میز غذا خاموش کنید. اگر تلفن شما روشن باشد و پس از زنگ خوردن به آن پاسخ دهید، یعنی که تلفن کننده از آنها که سر میز نشسته اند، برای شما مهمتر است. این کار دور از آداب است.
۹ – وقتی که غذا تمام شد، کارد و چنگال خود را موازی هم طوری قرار دهید که اگر بشقاب صفحه ساعت باشد، ۱۰ و ۲۰ دقیقه را نشان دهد. دستمال سفره را هم تا کنید و سمت چپ بشقاب قرار دهید.
خانم دیگری به نام ملیندا سی Melinda Sih مدیر مؤسسه عالی آداب در کانزاس آمریکا، در مقاله ای تحت عنوان “یک خاطره خوب چند ثانیه ای با تأثیر چندین ساله” می‌نویسد:
شما ممکن است هزاران دلار برای تحصیل خود هزینه کرده باشید و کمد لباس شما کامل و بدون نقص باشد. اینها مهم است، ولی کافی نیست.
امروزه که همه چیز رقابتی است، تأثیر مثبت در اولین دیدار می‌تواند باعث شود تا شما نسبت به همگنان خود متمایز شوید، و در رقابت برنده شوید. می‌گویند که خاطره نخستین ملاقات ۱۵ ثانیه به طول می‌انجامد، ولی اثر آن می‌تواند در تمام عمر باقی بماند.
خانم سیح سپس فرمول “۱۲” را مطرح می‌کند که خاص او است. “۱۲ کلمه اولی که در ملاقات می‌گویید، ۱۲ قدم اولی که بر می‌دارید”، و غیره. وی می‌نویسد: در تأثیر گذاری نخستین، “قاعده ۱۲” را به خاطر بسپارید. یعنی ۱۲ کلمه ای که در اولین ملاقات بکار می‌برید باید شامل نوعی سپاسگزاری – درصورت لزوم- و ذکر نام طرف ملاقات باشد.
در دنیای امروز که همه مشغول هستند و گرفتار، از طرف مقابل به خاطر وقتی که به شما داده، تشکر کرده، اسم او را ذکر می‌کنیم. مثلا: “آقای اسمیت از اینکه وقت گذاشتید و مرا برای ملاقات پذیرفتید، متشکرم.” یا “سرکار خانم جونز از ملاقات امروز با سرکار عالی بسیار خرسندم”.
علاوه بر اینها، در ملاقاتهای خود به مسائل دیگری هم توجه داشته باشید. از جمله:
مواظب حرف زدن خود باشید. ممکن است در خصوص زبان خود خیلی به خود زحمت ندهید. ولی بدانید که اشتباه سخن گفتن و کلمات را غلط تلفظ کردن، به اعتبار شما لطمه می‌زند. تلاش کنید که واژه ها را درست بکار برید و درست تلفظ کنید.
هرگز کلمات زشت و نامناسب بکار نبرید. حتی اگر شما با گروهی که کار می‌کنید، صمیمی‌هستید، و احساس می‌کنید که می‌توانید بی تعارف باشید، از استعمال کلمات نامناسب خودداری کنید. این کار نه تنها ممکن است که مشکل ایجاد کند، از ظرافت کارهای شما هم می‌کاهد.
در جلسات کاری مواظب باشید بی دلیل نخندید. برخی از مردم، به جای آنکه سکوت کنند، می‌خندند.
اگر این کار از جمله عادات شما است، بدانید که این عادت غیرحرفه ای است و حواس دیگران را پرت می‌کند.
هنگام ملاقات با دیگران، زیاد سینه خود را صاف نکنید. یکی دو بار ایرادی ندارد، اما اگر تکرار شود، باعث آزردگی طرف مقابل می‌شود.
هرگز آدامس نجوید. گاه می‌بینیم که بعضی هنگام ملاقات، آدامس در دهان دارند. این عمل بسیار غیر حرفه‌ای است. اداره و محل کار جای آدامس جویدن نیست. اگر آدامس می‌جوید که نفس شما خوشبو شود، بهتر است قرص‌های نعناع مصرف کنید.
خانم سی در پایان می‌گوید ممکن است که این مطالب معمولی باشد، ولی به موفقیت شما کمک می‌کند و یادتان باشد که تأثیر اولین ملاقات ناشی از مهارتهای اجتماعی که در دنیای تجارت نشان می‌دهید، در زندگی روزمره شما حیاتی است و توفیق درازمدت شما را در کار تضمین می‌کند.
//www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=218362″>http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=218362>

تشريفات تقديم استوارنامه

تشريفات تقديم استوارنامه
نگارنده: محمد علی معصومی

الف: تقديم رونوشت استوارنامه به وزير امور خارجه
– سفير جديد پس از ورود در اولين روز كاري خود با تشريفات وزارت خارجه محل تماس گرفته و ضمن ملاقات با مدير كل تشريفات برای ديدار با وزير امور خارجه تقاضاي وقت ملاقات مي‌نمايد، در صورت حضور وزير خارجه، معمولاً در فرصت كوتاهي نسبت به تنظيم وقت ملاقات اقدام و طي آن سفير جديد رونوشت استوارنامه خود و نامه فراخواندگي سفير قبلي را به وزير خارجه تسليم مي‌نمايد.
– در ملاقات با تشريفات محل، بطور معمول كتابچه مقررات تشريفاتي محل در اختيار سفير قرار مي‌گيرد و در خصوص چگونگي انجام مراسم تقديم استوارنامه و ساير مواردي كه رعايت آن ضروري است اطلاعاتي به سفير داده مي شود.
– در اولين ملاقات سفير با مدير كل تشريفات مناسب است كاردار سفارت وي را همراهي و در اين ملاقات حضور داشته باشد.
ملاحظات:
– به طور معمول هر دو ملاقات انجام شده فوق جنبه تشريفاتي Courtesy call دارد و طرفين وارد عمق روابط نمي‌شوند، مگر اينكه بنا به درخواست وزير خارجه توضيحاتي در خصوص مواضع كشور خواسته شود كه در اين صورت توضيحات لازم توسط سفير ارایه خواهد شد.
– برعكس در اين ملاقات ابلاغ پيام هاي وزير خارجه كشور فرستنده براي وزير خارجه كشور پذيرنده معمول است و همچنين مي‌توان اخبار خوب را در خصوص امضاي يك موافقت نامه و يا پيشرفت در زمينه خاصي از روابط و يا اعلام آمادگي براي عقد قراردادي خاص جايز مي‌باشد.
– طرح اخبار ناخوشايند در ملاقات هاي تشريفاتي معمول نيست
– در ملاقات آشنايي با شيخ السفراء مي‌تواند براي بسياري از سؤالات خود پاسخ هايي را دريافت نمايد.
ب: مراسم تقديم استوارنامه
– تقديم استوارنامه مهم ترين مراسمي است كه براي يك مأموريت ديپلماتيك اتفاق مي‌افتد و به تفاوت هر سه يا چهار سال اين مراسم براي سفير بعدي تكرار مي شود، مراسم تقديم استوارنامه قطع نظر از مراسم جنبي آن با اندكي جرح و تعدیل در اكثر كشورهاي جهان به نحو مشابهی اجراء مي شود، در كشورهايي كه قديمي تر هستند و يا داراي رژيم پادشاهي مي باشند و يا وارث پيشينه تاريخي طولاني تری هستند اين مراسم با تشريفات بيشتري انجام مي شود، ولی به طور کلی چارچوب اصلي اين مراسم بشرح ذيل مي‌باشد:
– نظر به اين كه برگزاري مراسم تقديم استوارنامه به ریيس كشور مستلزم فراهم آوردن مقدمات قبلی مانند آماده نمودن دسته موزيك نظامي، تنظيم ترتيبات ويژه جهت عبور و مرور و دعوت از خبرنگاران مي باشد، بطور معمول وزارت خارجه محل با هماهنگي واحد تشريفات ریيس كشور ترتيباتي را اتخاذ مي كند كه چند سفير بتوانند در طول يك روز استوارنامه‌هاي خود را تقديم نمايند،به اين لحاظ از قبل به سفریي كه در انتظاز تقديم استوارنامه هستند زمان شرفيابي بحضور ریيس كشور را اطلاع داده و در ساعت مقرر معمولاً يكي از معاونين تشریفات وزارت خارجه محل و يا عضوي از تشريفات وزارت خارجه با دو دستگاه اتومبيل تشريفات در محل سفارت حضور يافته و سفير به اتفاق معاون يا عضو تشريفات در اتومبيل اول قرار گرفته و نفر دوم نمايندگي و ارشدترين عضو سياسي در معيت وابسته نظامي در اتومبيل دوم سوار مي شوند و هر دو اتومبيل در حاليكه بوسيله يك واحد حفاظت و موتور سوار اسكورت مي شوند به جانب كاخ ریيس كشور حركت مي‌كنند.
– در بعضي از كشورها اجازه داده مي شود جمع بيشتري از اعضاي نمايندگي در اين مراسم شركت نمايند.
به هنگام حرکت به جانب کاخ ریيس كشور اتومبيل حامل سفير پرجم كشور پذيرنده را در سمت راست اتومبيل نصب مي‌كند.
– پس از ورود اتومبيل‌ها به محوطه كاخ،ریيس تشريفات از سفير و همراهان وي استقبال نموده و واحد نظامي مستقر در محوطه كاخ به سفير و همراهان اداي احترام مي نمايد و پس از استقرار سفير و همراهان سرود ملي كشور سفير نواخته مي‌شود و سپس سفير از گارد احترام بازديد و با ریيس گارد دست مي‌دهد و به پرچم‌ها اداي احترام مي‌كند.
– سپس در مدخل ورودي كاخ، ریيس تشريفات ریيس كشور از سفير و همراهان استقبال و آنان را به سالني در مجاورت سالن تقديم استوارنامه هدايت و از سفیر و همراهان پذيرايی مختصری به عمل مي‌آيد.
– در سالن تقديم استوارنامه ریيس كشور در راس سالن ايستاده و وزير خارجه و يا يكي از معاونين وي، ژنرال آجودان ریيس كشور و يا ریيس دفتر در طرفين وي مستقر مي‌باشند.
– ریيس تشريفات وزارت خارجه به اتفاق سفير و ریيس تشريفات رياست جمهوري و معاون وي به اتفاق اعضاي نمايندگي در دو صف جداگانه در فاصله ۶ تا ۱۲ قدمي ریيس كشور قرار مي‌گيرند.
– ابتدا ریيس تشريفات رياست جمهوري سفير را به حضور ریيس كشور معرفي و آمادگي وي را جهت تقديم استوارنامه اعلام مي‌دارد.
– سپس سفير از صف اول جدا شده و در فاصله ۳ تا ۶ قدمي ریيس جمهور قرار گرفته و سخنراني كوتاهي كه معمولاً متن آن از قبل به وزارت خارجه محل ارسال و در اختيار ریيس كشور قرار گرفته است خطاب به وی ايراد مي‌نمايد.
– سپس سفير به جانب ریيس كشور حركت نموده و در فاصله يك قدمي وي متوقف و استوارنامه خود و نامه فراخواندگي سفير قبلي را به ریيس كشور تقديم مي‌نمايد.
– ابتدا سفير همراهان خود را به ترتيب مقام به ریيس كشور معرفي و ریيس كشور با آنها دست مي‌دهد و سپس ریيس كشور مشاورين و همراهان خود را به سفير معرفي مي‌نمايد و سفير با يك يك آنها دست مي‌دهد.
– پس از اتمام اين مراسم معاون تشريفات وزارت خارجه همراهان سفير را به اتاق مجاور راهنمايي نموده و ریيس كشور به اتفاق سفير و مشاورين وي به اتاق ديگري هدايت مي شوند.
– مذاكرات خصوصي ریيس كشور با سفير معمولاً بين ۱۰ تا ۱۵ دقيقه طول مي‌كشد و سپس سفير اجاره مرخصي گرفته و در معيت ریيس تشريفات اتاق را ترك مي‌نمايند.
– اسكورت تشريفات به همان ترتيبات قبلي سفير و همراهان وی را تا محل اقامت سفير و يا سفارتخانه‌ همراهي مي‌نمايد و به هنگام بازگشت، پرچم كشور متبوع سفير در سمت راست اتومبيل نصب مي‌گردد.
ملاحظات:
– مراسم تقديم استوارنامه در بسياري از كشورها در جزوه اي تدوين و چگونگي انجام اين مراسم تشريح و اماكن محل استقرار بوسيله نقشه مشخص شده است و در بعضي از كشورها يك CD و يا نوار ويدیویي از چگونگي انجام مراسم در اختيار نمايندگي گذارده مي‌شود.
– در كشورهايي كه مراسم تقديم استوار نامه داراي تشريفات بيشتري است بطور معمول از يك عضو ارشد نمايندگي دعوت نموده و چگونگي انجام مراسم و اماكن محل استقرار را تشريح مي‌نمايند.
– در بعضي از كشورها به هنگام ورود سفير به محوطه كاخ رياست جمهوري سرود ملي كشور پذيرنده توسط گارد احترام نواخته مي‌شود و پس از تقديم استوارنامه سرود ملي كشور فرستنده نواخته مي‌شود.
– شايسته است كليه اعضاي نمايندگي كه سفير را در اين مراسم همراهي مي‌كنند نسبت به انجام مراسم تقديم استوارنامه توجيه و با اماكن محل استقرار آشنا شوند و با وضعی آراسته در اين مراسم حاضر گردند.
– در بعضي از كشورها پس از انجام مراسم تقديم استوارنامه سفير در يك سالن جنبي با رسانه‌هاي گروهي ملاقات و خطاب به آنان مواردي در خصوص چگونگي روابط دو كشور بيان مي‌نمايد.
– در پايان مراسم خبر مربوطه بطور همزمان از رسانه هاي گروهي دو كشور پخش مي‌شود.
– در مراسم تقديم استوارنامه سه نوع لباس توسط تشريفات محل مشخص مي‌شود و البته به اعضاء هيأت‌هاي ديپلماتيك اجازه داده مي شود از لباس ملي خود استفاده نمايند.
– در ملاقات كوتاه سفير با ریيس كشور معمولاً سفير توصيه‌ها و پيام هاي ریيس كشور خود را به ریيس كشور پذيرنده ابلاغ و نكات برجسته سياست خارجي كشور را به اختصار تشريح می نمايد.
– در اين مراسم نبايد از اختلافات و يا سوء تفاهمات سخن به ميان آورد، بلكه سفير مي‌بايست از اين فرصت حداكثر استفاده را نموده و توجه ریيس كشور پذيرنده را به اهميت توسعه روابط دو كشور جلب نمايد و در اين زمينه مساعدت وي را خواستار شود.
– غالباً ملاحظه شده است با زمينه‌هاي فراهم شده از جانب سفير، ریيس كشور وقت بيشتري را براي سفير بخصوصي صرف نموده است و سفير توانسته است با اغتنام فرصت توجه ریيس كشور را به ابعاد مهم روابط دو كشور جلب نمايد.
– معاون و يا عضوي از تشريفات وزارت خارجه كه سفير را در بازگشت از مراسم تقديم استوارنامه همراهي مي‌كند، بطور معمول بداخل محل اقامت سفير دعوت و از وي پذيریي به عمل می آيد.
– به طور معمول پس از انجام مراسم تقديم استوارنامه سفير اعضاي نمايندگي را به محل اقامت دعوت و از آنان پذيریي مي‌نمايد و اعضاي نمايندگي نيز تقديم استوارنامه را به سفير تبريك مي‌گويند.
– در بسياري از كشورها، به محض اينكه سفير جديد رونوشت استوارنامه خود را به وزير خارجه تسليم نمود، اسم وي در فهرست تقدم ديپلماتيك قرار گرفته و از مصونيت‌ها و مزاياي ديپلماتيك بهره‌مند مي‌شود در بعضي از كشورها اين موقعيت موكول به تقديم استوارنامه به ریيس كشور مي باشد.

تقدم در تشريفات چیست؟

تقدم در تشريفات چیست؟
نگارنده: محمد علی معصومی

تعريف تقدم- تقدم به معناي جلوتر بودن يك فرد نسبت به فرد ديگري است، تقدم رسمي يعني جلوتر بودن يك مقام رسمي نسبت به يك مقام رسمي ديگر است و تقدم ديپلماتيك نوعي از تقدم است كه بين اعضا و هيأت‌هاي ديپلماتيك معمول مي باشد.

الف: اهميت تقدم در تشريفات
تقدم در حكم الفباي تشريفات است و در گردهم یي ها، كنفرانس‌ها و جلسات رسمي و حتي در زندگي روزمره رعايت تقدم حیز كمال اهميت مي‌باشد و عملاً بدون رعايت اصول تقدم هيچ جمع رسمي را نمي‌توان در محلي گرد آورد. رعايت تقدم بخصوص در اجتماعات ديپلماتيك بسيار ضروري است و عدم رعايت آن و يا عدم اجراي صحيح آن مي‌تواند باعث اعتراض اعضاي هيأت‌هاي ديپلماتيك شود.
در زندگي روزمره و در جمع هاي خانوادگي رعايت تقدم در مورد افراد مسن و شخصيت هاي برجسته رعايت و بطور معمول صدر يا بالاي مجلس در اختيار آنان قرار مي‌گيرد و مراسم با اجازه افراد بزرگتر فاميل آغاز و خاتمه مي‌يابد. اين اصول در جمع هاي رسمي تابع مقررات و ضوابط خاص خود مي‌باشد و در هر مراسمي اعم از ضيافت ها و مراسم افتتاح يا اختتام، جشن‌ها و يا عزاداري‌ها ضرورت رعايت تقدم محسوس مي‌باشد و يكي از دغدغه هاي اصلي برگزار كنندگان مي‌باشد.
با توجه به اصل تساوي حاكميت دولت ها در كنفرانس ها و مجامع بين‌المللي و در اجتماعات ديپلماتيك رعايت اصول تقدم حیز كمال اهميت است و مسؤولان تشريفات مي‌بايست به دقايق اين اصول واقف بوده و به رعايت آن همت گمارند، بدين منظور داشتن يك فهرست تقدم امري ضروري است ضمن اينكه اين فهرست براي هر جمعي متفاوت بوده و به تناسب مقام ميزبان و ميهمان مي‌بايست نسبت به تنظيم آن اقدام نمود.
در كشورهاي مختلف بنا به نوع رژيم حكومتي و حاكميت سيستم پارلماني و یا غیر پارلمانی، نوع تقدم متفاوت است،ولي در هر صورت تنظيم فهرست تقدم از اولين وظایف ميزبان در هر جمعي مي‌باشد، بخصوص در شرايط حضور هيأت ديپلماتيك مي‌بايست ترتيبات لازم براي رعايت تقدم آنها در نظر گرفته شود.
در جمع هاي بين‌المللي ضوابط و مقررات خاص سازمان هاي بين‌الملل حاكم است و معمولاً دبيرخانه اين سازمان ها عهده دار تنظيم اين گردهم یي می باشند و معمولاً با رعايت این ضوابط مشكلي پيش نمي‌آيد، ولي در جمع هیي كه در يك كشور خارجي با حضور جمعي از مقامات داخلي و هيأت‌های ديپلماتيك برگزار مي‌شود و معمولاً شخصيت هاي مورد احترام محلي كه ممكن است در فهرست تقدم جايگاهي نداشته باشند هم تابع مقررات و رسوم تشريفاتي قرار گرفته، و مي‌بايست تقدم و تأخر آنان را رعايت نمود
بنابراين تنظيم يك فهرست تقدم امري ضروري است و رعايت آن مي توان به عنوان يك نظم، مبناي تقدم قرار گيرد.

ب- تقدم در رابطه با جمع هاي داخلي
در زندگي روزمره و در جمع هاي خانوادگي معمولاً حق تقدم با افراد بزرگتر فاميل و يا مسن ترين فرد خانواده مي باشد، ضمن اين كه افراد تحصيل كرده تيز كه بعضاً داراي عنوان استادي هستند داراي جايگاه ويژه‌اي هستند.
در اكثر جوامع براي روحانيون نيز احترامات ويژه ‌اي قیل هستند و حتی در سلسله مراتب رسمي تقدم، جايگاهي براي آنان در نظر گرفته مي‌شود.
– در جمع مقامات دولتي يك كشور، رعايت اصول تقدم دشوار نيست و معمولاً افراد بر حسب مقام رسمي و عناوين دولتي كه دارند از سلسله مراتب مربوطه برخوردار بوده و در يك فهرست تقدم جايگاه آنها مشخص مي‌گردد.
– معمولاً در قانون اساسي هر كشور جايگاه مقامات عاليه از طريق تفكيك قوا مشخص و ریيس كشور، ریيس دولت، رؤساي مجلسين و مقامات عاليه قضایی داراي جايگاه ويژه‌اي هستند و بعد از آنها اعضاي هيأت دولت، نمايندگان مجلس، سفرا، استانداران، مقامات عاليه نظامی و انتظامي، معاونين وزرا و غيره قرار دارند.
– در بين اعضاي هيأت وزيران نيز سنت هاي خاص در مورد تقدم در كشورهاي مختلف معمول است، در بسياري از كشورها وزير امور خارجه، وزير كشور و يا وزير داریي داراي تقدم بوده و بقيه وزراء به نسبت مدت توقف در مقام وزارت واجد حق تقدم مي‌گردند.
– در داخل كشور شايد بنا به ملاحظاتي تقدم بين مقامات عاليه رعايت نشود و يا بعلت نزديكي فرد خاصي به ریيس كشور يا ریيس دولت خارج از ضوابط فوق به وي تقدم داده شود، ولي اين موارد در ارتباط با اعضاي هيأت‌هاي ديپلماتيك عملي نيست و مي بايست تقدم جمعي هيأت ديپلماتيك و تقدم فردي آنان در مراسم مختلف رعايت گردد.
– بنابر اين در مورد رؤساي كشورها و شخصيت‌هاي خارجي و اعضاي هيأت‌هاي ديپلماتيك مي‌بايست ملاحظات لازم را در خصوص تقدم آنان رعايت نمود، زيرا در صورت عدم رعايت تقدم آنان علاوه بر توهين فردي به آنان به موقعيت كشور آنها نيز لطمه وارد مي‌شود و هيچ فردي حاضر به پذيرش چنين توهيني نيست.

پ- تقدم در جمع مقامات خارجي
– تقدم در بين مقامات خارجي وقتي مصداق پيدا مي‌كند كه رؤسا يا نمايندگان دولت هاي خارجي در جمع مختلطي در يك ضيافت رسمي و يا در پشت ميز مذاكره و يا در يك كنفرانس بين‌المللي گردهم جمع شوند كه در اين صورت موضوع تقدم آنها مطرح مي‌گردد.
– تا قبل از كنوانسيون وين ۱۸۱۵ گرد هم آمدن نمايندگان دولت ها در زير يك سقف چندان آسان نبود و به علت عدم پذيرش اصل تساوي حاكميت دولت ها هر كشوري مدعي بود به تناسب وسعت قلمرو و يا قدرت نظامي خود و يا روابط خويشاوندي در مراسم و گردهم یي داراي تفدم می باشد و بعضاً منازعاتي نيز بر سر تقدم پيش مي آمد و پس از برقراري سفارت هاي دیم نيز گردهم آمدن سفراء و رؤسا نمايندگي ها بسيار دشوار و سفراء مقيم بنا به ملاحظات دوستي، خويشاوندي و يا ملاحظات مذهبي از تقدم ويژه اي برخوردار مي شدند.
– به طور مثال قرارداد صلح وستفالي در شرايطي برگزار شد كه دو طرف مذاكره كننده هيچيك حاضر نبود بر اساس اصل تساوي حاكميت در پشت يك ميز به مذاكره بنشيند در نتيجه دو طرف مذاكره در دو شهر مختلف بطور جداگانه جمع شدند و بر سر متن مشابهي توافق كردند.
– بعد از كنوانسيون وين ۱۸۱۵ و متعاقب آن كنوانسيون وين ۱۹۶۱ مقرراتي تدوين گرديد كه به موجب آن دولت‌ها اصل تساوي حاكميت را پذيرفتند و به خصوص كنوانسيون وين ۱۹۶۱ نقطه پاياني بود بر اختلافات گذشته. به موجب اين کنوانسيون دولت‌ها در صورت بروز اختلاف در مورد تقدم به آن رجوع نموده و مشكلات موجود را حل و فصل مي‌كنند ضمن اينكه ملاك تقدم رؤسا نمايندگي ها تاريخ تقديم استوارنامه به رییس كشور تعيين گرديد. با عنايت به توضيحات مشروحه فوق هيأت‌هاي ديپلماتيك با چهار نوع تقدم مواجه هستند.

۱٫ تقدم جمعي هيأت‌هاي ديپلماتيك
– هر نمايندگي به تنهیي يك هيأت ديپلماتيك را تشكيل مي‌دهد كه به CorpsDiplomatique به فرانسه و يا Diplomatic Corps به انگليسی معروف است و جمع نمايندگي‌هاي سياسي مقيم يك كشور، هيأت‌هاي ديپلماتيك مقيم آن كشور را تحت عنوانCorps Diplomatique تشكيل مي‌دهند.
– جمع هيأت‌هاي ديپلماتيك در هر كشور تقدم اول را دارا مي‌باشند و استثنیي بر اين قاعده وجود ندارد.
– در اين هيأت نبايد اعضاي هيأت‌هاي ديپلماتيك را از يكديگر جدا نمود، بلكه مي‌بايست تماميت هيأت‌هاي ديپلماتيك مورد احترام قرار گرفته و در يك جا آنان را متمركز نمود و چنان چه اعضاء هيأت‌های ديپلماتيك نيز دعوت شده باشند مي‌بايست در پشت سر ریيس هيأت خود قرار گيرند.

ملاحظات:
– مبناي تقدم هيأت‌هاي ديپلماتيك در جمع مقامات داخلي و خارجي در يك كشور بر اين است كه هر يك از رؤسا مأموريت‌ها نماينده و فرستاده ریيس كشور خود مي باشند و جمع آنها نمايندگان رؤسا كشورهای خود هستند و لذا به اين اعتبار بر ساير گروه هاي داخلي و خارجي داراي تقدم هستند.
– در هرگونه مراسمي كه در كشور پذيرنده انجام مي شود هيأت ديپلماتيك داراي تقدم اول مي‌باشد.
– در اين مورد كليه رؤسا و هيأت‌هاي ديپلماتيك با هم و به طور جمعي دعوت مي‌شوند اگر جه كارت دعوت بطور جداگانه براي آنها ارسال مي‌گردد ولي جمع اين هيأت‌ها داراي يك شخصيت حقوقي واحد و مستقل به شمار مي‌آيد و جدا از شخصيت حقوقي تك تك هيأت‌ها داراي هويت مي‌باشد.
– به اين اعتبار رؤسا نمايندگي‌ها اعم از سفير، كاردار و كاردار موقت در مراسم و گردهم یي ها در يك محل جاي داده مي‌شوند.
– به طريق اولي همسران رؤسا هيأت‌هاي ديپلماتيك نيز چنان چه در مراسمي دعوت شوند داراي تقدمي مشابه تقدم همسران خود مي‌باشند.
– هيأت‌هاي ديپلماتيك را نبايد هيچگاه به حالت رژه از مقابل ریيس كشور عبور داد بلكه رسم معمول اين است كه رؤسا و هيأت‌هاي ديپلماتيك در يك صف ايستاده و ریيس كشور ضمن عبور از مقابل آنان با يك يك آنها دست مي‌دهد و يا اينكه ریيس كشور در محلي مستقر شده و اعضاي هيأت‌هاي ديپلماتيك بصورت انفرادي به وي معرفي مي شوند.
– به اعتبار اصل تساوي حاكميت كشورها نبايد رفتار با رؤساي هيأت‌هاي ديپلماتيك تبعيض آميز باشد و هرگونه احتراماتي مي بايست در مورد همه آنها اعمال گردد.
– تنها ملاك تقدم در بين رؤسا هيأت‌هاي نمايندگي، تقدم در تقديم استوارنامه به ریيس كشور مي باشد و يا تقدمي كه بر حسب مقام در بين آنها معمول مي باشد. (نظير سفير، وزير مختار،کاردار و کاردار موقت).

۲٫ تقدم بين هيأت‌هاي ديپلماتيك
بعد از كنوانسيون وين ۱۸۱۵ رؤسا هيأت‌هاي ديپلماتيك به ترتيب تاريخ شروع مأموريت خود و بنا به طبقه ریيس مأموريت داراي تقدم مي گردند.
اين ترتيب در كنوانسيون وين ۱۹۶۱ نيز با اندكي تفاوت مورد قبول واقع شد و رؤسا مأموريت‌ها طبق تاريخ تقديم استوارنامه خود به ریيس كشور و بر حسب طبقه خود بشرح زير داراي تقدم مي‌گردند:
۱٫ سفرا و نمايندگان پاپ
۲٫ فرستادگان فوق العاده و وزارء مختار كه استوارنامه‌هاي خود را به ریيس كشور تقديم كرده‌اند و معاونان نمايندگان پاپ
۳٫ كارداران كه نامه هاي خود را تقديم وزير خارجه كرده باشند.
۴٫ كارداران موقت كه در غياب سفير عهده دار امور نمايندگي هستند و طي نامه كتبي سفير جهت احراز اين سمت به وزارت خارجه محل معرفي مي‌شوند.

۳٫ تقدم فردي يك ديپلمات در جمع ساير ديپلمات‌ها
در هر طبقه از مقامات ديپلماتيك بر حسب مقام و تاريخ ورود به محل مأموريت و در مورد سفراء تاريخ تقدم استوارنامه به ریيس كشور ملاك هاي تقدم شكل مي‌گيرد.
طبقه اول – طبق ماده ۱۳ كنوانسيون وين درباره روابط ديپلماتيك سفراء كه طبقه نخست را در سلسله مراتب تقدم در بين اعضاء هيأت‌هاي ديپلماتيك دارا هستند، تاريخ شروع و عهده دارشدن وظایف ریيس مأموريت در دولت پذيرنده از زماني تلقي مي گردد كه سفير استوارنامه خود را به ریيس كشور تقديم كرده باشد.
– در هيأت‌هاي ديپلماتيك، قديمي‌ترين سفير سمت مقدم السفراء و يا شيخ الاسفراء را دارد كه ریيس هيأت‌هاي ديپلماتيك به شمار مي‌آيد و در مراسم جمعي مورد خطاب قرار مي‌گيرد و يا از جانب هيأت‌هاي ديپلماتيك سخن مي‌گويد.
– در بين هيأت‌هاي ديپلماتيك كشورهاي مسيحي همواره نماينده پاپ داراي سمت مقدم السفریي مي‌باشد و سفراء كشورهاي اسلامي نيز در بين خود داراي مقدم السفراء مي باشند
طبقه دوم- فرستادگان ويژه و وزراء مختار و انترنوانس ها (معاونين نمايندگان پاپ) كه استوارنامه‌هاي خود را به ریيس كشور داده باشند قرار دارند.
طبقه سوم- كارداران دیم كه ملاك تقدم آنها جلوتر بودن تاريخ نامه وزارت خارجه كشورهاي فرستنده به وزير خارجه كشور پذيرنده مي باشد.
طبقه چهارم- كارداران موقت كه از جانب سفير منسوب شده باشند و كارداران موقت كه از جانب وزراء مختار منسوب شده باشند قرار دارند.
طبقه پنجم- مستشاران و يا رايزنان قرار دارند كه بر حسب مقام (رايزن ۱، ۲ و ۳) و بر حسب تاريخ ورود به كشور محل توقف داراي تقدم هستند.
طبقه ششم- دبيران هستند كه بر طبق مقام (دبير ۱، ۲ و ۳) و بر حسب تاريخ ورود به كشور محل توقف داراي تقدم مي‌باشند.
طبقه هفتم- وابستگان هستند كه بر حسب تاريخ ورود به محل مأموريت داراي تقدم مي‌باشند اين طبقه جزو كادر ديپلماتيك هستند و عنوان آنها ATTACHE مي‌باشد.
طبقه هشتم- وابستگان فنی و یا تخصصي مي‌باشند كه بطور معمول وابستگان نظامي در رأس آنها قرار دارند و بقيه وابستگان به ترتيب ورود به كشور محل توقف داراي تقدم مي‌باشند.
– جايگاه وابستگان نظامي پس از رايزنان نمايندگي و قبل از دبيران مي باشد و بقيه وابستگان نيز قبل از دبيران نمايندگي و به ترتيب ورود به محل مأموريت جاي داده مي‌شوند.

۴٫ تقدم كارمندان ديپلماتيك در داخل نمايندگي
تقدم اعضای هيأت‌هاي ديپلماتيك در داخل يك نمايندگي معمولاً بر طبق مقام سياسي اعضاء آن نمايندگي مي‌باشد، ولي ترتيب اعلام فهرست اسامي اعضاء يك مأموريت ديپلماتيك و ترتيب تقدم آنها تابع قوانين و مقررات كشور فرستنده مي‌باشد.
– طبق ماده ۱۷ كنوانسيون وين درباره روابط ديپلماتيك ریيس مأموريت ترتيب تقدم كارمندان ديپلماتيك را به وزارت خارجه يا هر وزارت خانه ديگر كه مقرر است اطلاع مي‌دهد.
– هـر مـامور ديپلماتيك موظف است در آغـاز فعاليت خـود فهرست اعضاء خـود را به ترتيب تـقـدم بـه وزارت خارجه معرفي نمايد.
– عرف معمول در كشورهاي غربي معرفي اعضاء مأموريت طبق مقام سياسي آنها و در مورد اعضايي كه داراي مقام واحدي هستند ملاك ترتيب ورود آنها به محل مأموريت مي‌باشد.
– ترتيب تقدم فردي يك عضو ديپلماتيك در داخل نمايندگي در اكثر كشورها بشرح ذيل است.
سفير Ambassador
رايزن ۱ Minister plenipotentiary
رايزن ۲ Minister Counselor
رايزن ۳ Counselor
دبير اول First secretary
دبير دوم Second secretary
دبير سوم Third secretary
وابسته Attach
– وابسته هاي فني و تخصصي معمولاً بلافاصله بعد از رايزنان سفارت قرار مي گيرند و در رأس آنها وابستگان نظامي قرار دارند، چنان چه وابسته نظامي داراي درجه اميري باشد بعد از رايزن يك نمايندگي قرار مي‌گيرد.

ملاحظات:
– در جمهوري اسلامي ايران مقررات مدوني براي ترتيب تقدم وابستگان تخصصي وجود ندارد و اين منشاء اختلافاتي را در نمايندگي‌ها سبب شده است.
– آن چه در شرايط فعلي در نمايندگي‌ها عمل مي‌شود غالباً تابع سليقه شخصي رؤسا مأموريت مي‌باشد. فاقد وجاهت قانوني لازم بوده و مغاير عرف ديپلماتيك مي‌باشد.
– در بعضي از نمايندگي‌ها وابستگان تخصصي بعد از وابسته سياسي جاي داده مي شوند كه اين امر مغاير رويه اكثر كشورهاي جهان مي باشد
– وابستگان تخصصي غالباً در وزارتخانه‌ها و سازمان خود داراي عناوين مدير كلي هستند و مي بايست طبق عرف معمول ديپلماتيك آنان را بين رايزنان و دبيران اول نمايندگي جاي داد.
– به طور متقابل وابستگان تخصصي نيز نمي‌بايست بدنبال گرفتن عناوين ديپلماتيك كه مختص ديپلمات هاي كاريري مي‌باشد باشند.
– عنوان وابسته تخصصي در عرف ديپلماتيك عنوان جا افتاده ايست و موقعيت لازم را جهت دارنده آن فراهم مي كند و با داشتن اين عنوان فرد ذينفع مي توان با عالي ترين مقامات مربوطه ملاقات نمايد، در حالي كه با استفاده از عناوين ديپلماتيك چنين موقعيتي براي آنان فراهم نيست.
– شايسته است از طريق تهيه يك لايحه قانوني نسبت به مشخص نمودن ترتيب تقدم وابستگان تخصصي در ترتيب تقدم داخلي نمايندگي ها اقدام گردد.
– لازم به يادآوري است، عناوين و سلسله مراتب موجود حاصل گذشت زمان و سال‌ها تعامل و ارتباط بين كشورها بوده و نمي توان بنا به سليقه شخصی و بطور خلق الساعه آنها را تغيير داد.

کپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.