سمینار آموزشی مدیریت شایعات (ویژه مدیران)

سمینار آموزشی مدیریت شایعات (ویژه مدیران)
احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

چیستی؛ چرایی و چگونگی شایعه
(زیرساختهای شایعه سازی، قانون شایعه و انواع شایعه)
چگونه شایعه در سازمانها به وجود می آید؟
شایعه؛ فرصت یا تهدید
مدیریت شایعه سازمانی؛ چالش‌ها و راهکارها
دشواریهای مبارزه با شایعه‌سازان
راهکارهای مدیریتی مقابله با شایعه ‌پراکنی در محیط کار
کارکردهای روابط عمومی در مدیریت شایعه
راهکارهای اولیه مبارزه با شایعه پراکنی کارکنان در محیط کار
راهکارهای مدیریت شایعات در فضاهای مچازی شبکه های اجتماعی
تاکتیکهای تکذیب شایعه

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی در مذاکرات تجاری

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی در مذاکرات تجاری
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

بایدها و نبایدهای ارتباطات اجتماعی
مثلث ارتباطات انسانی
مهارتهای ارتباطی؛ کلید موفقیت در مذاکرات تجاری
آداب ارتباطات غیرکلامی (زبان بدن در مذاکرات)
شش تکنیک ارتباطات کلامی برای موفقیت مدیران
سهم هوش اجتماعی در موفقیت مذاکرات تجاری
آداب آراستگی و لباس پوشیدن
آداب سخن گفتن و گوش کردن
آداب استقبال و بدرقه
الگوی کاربردی ارتباطات تجاری

سمینار آموزشي ارتباطات مثبت خانوادگی

سمینار آموزشي ارتباطات مثبت خانوادگی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: مثبت انديشي چيست؟
ب: چراهاي مثبت انديشي
ج: مفاهیم مثبت اندیشی
من مثبت، من منفي
همنشين مثبت، همنشين منفي
محيط مثبت، محيط منفي
رسانه مثبت، رسانه منفي
چگونه مثبت ببينيم؟
چگونه مثبت بگوييم؟
خانواده مثبت یعنی چه؟
تفاوت هاي اخلاقي و رواني زنان و مردان
تفاوت های رفتاری در تربیت فرزندان
ارتباطات در خانواده چه نقشی دارد؟

تمرینات عملی سمینار:
سنجش درجه تفاهم همسران
تمرينات مثبت انديشي براي محيط كار
تمرينات مثبت انديشي در خانواده
تست مهارتهای ارتباطی

سمينار آموزشي روانشناسي كار و زندگي

سمينار آموزشي روانشناسي كار و زندگي
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

تست تعادل كار و زندگي (پرسشنامه) و تحليل
عوامل كليدي تعادل و عدم تعادل كار و زندگي
– توسعه ارتباطات با نزديكان
– اعتياد به كار
– نقش استفاده از تعطيلات در تعادل كار و زندگي
– آشنايي با روانشناسي كار
– آشنايي با مهارتهاي زندگي
– زمان كار؛ بهترين زمان زندگي
عوامل رضايتمندي از كار
نقش زنان در تعادل كار و زندگي
نقش مردان در تعادل كار و زندگي
رفتار زنان با مردان در خانه
رفتار زنان با مردان در خانه
رضايتمندي از خانواده (درجه تفاهم)
كار خانه، كار در خانه، كار اداره در خانه
مدل ۵ توپ در تعادل كار و زندگي
كار مي كنيم تا زندگي كنيم

دوره آموزشی ارتباطات سازماني (ویژه مدیران)

دوره آموزشی ارتباطات سازماني (ویژه مدیران)
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

اطلاعات ضرورت تصميم گيري و برنامه ريزي
نقش عناصر پنجگانه ارتباطي در بهبود ارتباطات سازمانی
تکنیکهای ارتباطات سازماني (ارتباط درون سازمانی و ارتباط برون سازمانی(
– ارتباطات رسمي و غير رسمي
– رهبران رسمي (صاحب منصب) و غير رسمي (صاحب نظر(
– نقش ارتباطات در سطوح مدیریت (رييس ، مدير و رهبر(
کاربرد ارتباطات در جلسات
مدیریت ارتباطات سازمانی

این کارگاه ویژه مدیران سازمانهاست و کار عملی آن، تعیین شرایط ارتباطی شرکت کننده گان (تست ارتباطات) است.

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی مدیران

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی مدیران
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

الف: ارتباطات سازماني
– عمودي
– افقي
– شبكه اي
رهبران رسمي و غير رسمي سازمان
كليد طلايي محبوبيت و مقبوليت سازماني

ب: ارتباطات انساني
اصول شش گانه ارتباطات اثربخش
– مثبت نگري
– احترام همه جانبه
– شنيدن اثربخش
– گفتن اثربخش
– نوشتن اثربخش
– ديدن اثربخش

مهارتهاي ارتباطات خانوادگي (روشهاي زندگي بهتر)

مهارتهاي ارتباطات خانوادگي (روشهاي زندگي بهتر)
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

ارتباطات در خانواده چه نقشی دارد؟
نکات مهم در ارتباطات بین همسران
تفاوت هاي اخلاقي و رواني زنان و مردان
نکات مهم در ارتباطات بین والدین و فرزندان
– تکنیکهای ارتباط با کودکان
– تکنیکهای ارتباط با نوجوانان
– تکنیکهای ارتباط با جوانان
نکات مهم در ارتباطات بین اعضای خانواده و نزدیکان (فامیل و دوستان)
بررسی دایره تفاهم همسران (۳۶۰ درجه برای همدیگر فهمی)
کار عملی: تست تقویت تفاهم

اين دوره براي كاركنان سازمانها با حضور همسران آنان بصورت كاملا كاربردي طي چهار ساعت در سالن اجتماعات برگزار مي شود.

سمینار آموزشی اصول و فنون مذاکره

سمینار آموزشی اصول و فنون مذاکره
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

الف: مذاکره
تعريف مذاکره
اصول مذاکره موفق
مذاکره اصولی
انواع مذاكره و كاربردهاي گوناگون آن (چانه زنی، توافق و برنده برنده)
بایدها، نبایدها، اشتباهات و اصول کلیدی مذاکرات
هنرهای پنهان مذاکره کردن

ب: تشریفات جلسات
آداب گفتن و شنیدن
ارتباطات غیرکلامی (زبان بدن در مذاکرات)
مكان مذاكره و مزايا و معايب
چيدمان ميز مذاكره
لباس پوشیدن

ج: مذاکره کننده
اصول آغاز و انجام مذاكره
ویژگیهای مذاکره کننده
وظایف مذاکره کننده
سهم هوش اجتماعی مذاکره کننده در موفقیت مذاکرات
انواع نقشها در مذاكره
مديريت تيم مذاكره

د: مذاکره شونده
تحليل شخصيت در مذاكره /اناگرام

ه: فرایند مذاکره
قبل از مذاکره
حین مذاکره
بعد از مذاکره
پیگیری مذاکره

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی کارکنان

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی کارکنان
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

الف: اصول ارتباطات
آسب شناسی ارتباطات فردی
تعریف عملیاتی ارتباطات
قانون طلایی ارتباطات
قوانین کاربردی ارتباطات
مثث ارتباطات انسانی
کار عملی: تست مثبت نگری

ب: فنون ارتباطات
انواع ارتباطات انسانی
ارتباطات غیرکلامی
زبان بدن (body language)
زبان چهره
شنيدن اثربخش
گفتن اثربخش
شش تکنیک ارتباطات اثربخش
کار عملی: تست توانایی شنیدن

دوره آموزشی مهارتهای غرفه داری در نمایشگاهها

دوره آموزشی مهارتهای غرفه داری در نمایشگاهها
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

غرفه داری چیست؟
بایدها و نبایدهای غرفه داری
وظایف غرفه داران
ویژگیها و شایستگی های حرفه ای غرفه داران
ü ویژگیهای مدیر غرفه
ü ویژگیهای کارشناس پاسخگویی (راهنمای بازدیدکنندگان)
ü ویژگیهای پوشش غرفه داران
ü اطلاعات غرفه داران (اطلاعات عمومی نمایشگاه، اطلاعات تخصصی غرفه)
اصول ارتباطات صمیمانه
اصول گوش کردن به بازدیدکنندگان
کلیدهای طلایی پاسخگویی حضوری (مثبت)
روشهای فعال کردن غرفه (مسابقه، هدایا و …)
مخاطب شناسی در نمایشگاه
قوانین طلایی مشتری مداری
مراحل اجرایی تشریفات نمایشگاه (از استقبال تا بدرقه)
روشهای ثبت نظرات بازدیدکنندگان
روشهای ارزیابی مدیریت غرفه

کپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.