دوره آموزشی مدیریت گردهمایی ها و همایش ها

دوره آموزشی مدیریت گردهمایی ها و همایش ها
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

مدیریت تشريفات گردهمایی ها و همایش ها
اصول کاربردی تشریفات
اهداف و انواع گردهمایی و همایش ها
طراحی کمیته های اجرایی و علمی گردهمایی ها
ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته های برگزاری گردهمایی
شرح وظایف کمیته های اجرایی و علمی گردهمایی ها و جشنواره ها
چیدمان یک برنامه یک افتتاحیه جذاب
برنامه های قبل از برگزاری گردهمایی و همایش
خبرسازی یا پیش خبر
مدیریت کنفرانس خبری
چک لیست های برگزاری گردهمایی
مدیریت مصاحبه های خبری در حین برگزاری گردهمایی
مدیریت کارگاههای آموزشی جنب گردهمایی
تفاوت های گردهمایی وجشنواره
اختتامیه چگونه برگزار کنیم؟
شیوه نامه تقدیر از برگزیدگان گردهمایی ها و جشنواره ها
مدیریت نمایشگاههای حاشیه ای
چک لیست کنفرانسخبری
چک لیست برنامه افتتاحیه
چک لیست جشن ها و جشنواره ها

دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات (یک روزه)

دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات (یک روزه)
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: اصول تشریفات
چرا ارتباطات موثرترین عامل رضایتمندی است؟
دوازده تکنیک کاربردی ارتباطات غیر کلامی (Body Language)
آداب شرکت درمیهمانی های رسمی
پرسش و پاسخ

ب: آداب تشریفات
قانون طلایی تشریفات
اصول طلایی تشریفات
اصول نقره ای تشريفات (شش اصل از کاربردی ترین اصول تشریفات)
مراحل اجرایی تشریفات (استقبال، حمل ونقل، اسکان، پذیرایی و بدرقه)
پرسش و پاسخ

دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات (دو روزه)

دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات (دو روزه)
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: اصول تشریفات
تست مهارت های ارتباطی
عوامل موثر بر قضاوت ديگران درباره ما
چرا ارتباطات موثرترین عامل رضایتمندی است؟
انواع ارتباطات انسانی (کلامی و غیر کلامی)
ارتباطات نكات مهم در اولين برخورد
نكات كليدي ارتباطات كوتاه مدت
اشتباهات کلامی در تشریفات
هنر درست گوش دادن
دوازده تکنیک کاربردی ارتباطات غیر کلامی (Body Language)
آداب شرکت درمیهمانی های رسمی
آداب لباس پوشیدن
معانی حرکات دست
پرسش و پاسخ

ب: آداب تشریفات
قانون طلایی تشریفات
اصول طلاییتشریفات
قانون طلايي تشريفات
اصول نقره ای تشريفات (شش اصل از کاربردی ترین اصول تشریفات)
مراحل اجرایی تشریفات (استقبال، حمل ونقل، اسکان، پذیرایی و بدرقه)
نکات مهم استقبال از میهمانان
نکات مهم بدرقه میهمانان
اشتباهات رايج در تشریفات
تمرین چک لیست های رفتاری
پرسش و پاسخ

دوره آموزشی ارتباطات و تشریفات (ویژه انتظامات)

دوره آموزشی ارتباطات و تشریفات (ویژه انتظامات)
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: ارتباطات
تست مهارت های ارتباطی
چرا ارتباطات موثرترین عامل رضایتمندی است؟
اصول طلايي ارتباطات اثربخش
انواع ارتباطات انسانی (کلامی و غیر کلامی)
نكات مهم در اولين برخورد
نكات كليدي ارتباطات كوتاه مدت
۱۲ عامل موثر بر قضاوت ديگران درباره ما
پرسش و پاسخ

ب: تشریفات
تست مشتری مداری
قانون طلايي تشريفات
اصول نقره ای تشريفات (۶ اصل از کاربردی ترین اصول تشریفات)
مراحل اجرایی تشریفات
آداب احترام گذاشتن
قوانين برخورد مطلوب با ميهمانان
كاربرد تشريفات در انتظامات
نکات مهم استقبال از میهمانان
نکات مهم بدرقه میهمانان
وظايف تشريفاتي انتظامات
بهترين برخوردهاي ارتباطي انتظامات با ارباب رجوع
اشتباهات رايج در انتظامات (راهنما یا نگهبان؟)
تمرین چک لیست های رفتاری
پرسش و پاسخ

دوره آموزشی تشریفات ویژه رانندگان

دوره آموزشی تشریفات ویژه رانندگان
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

روز اول: اصول تشریفات
اهميت ارتباطات در زندگي
۱۲عامل موثر بر قضاوتديگران درباره رفتار ما
اشتباهات مهم و بزرگ در ارتباط با ديگران
تشریفاتچیست؟
تفاوت های تشریفات و تجملات
تاثیرات زبان بدن در ارتباطات
قانونطلایی تشریفات
آداب شنيدن و گوش كردن اثربخش

روز دوم: فنون تشریفات
تشریفات در حمل و نقل
عناصر حمل و نقل درتشریفات
آداب رانندگي در تشريفات
نکات کلیدی رفتار راننده با میهمان
روشهایبرخورد راننده با همراهان میهمان
شیوه های انتخاب مسیر
تاثیرات امور فنی وبهداشت ماشین بر میهمانان
ویژگیها و وظایف راننده تشریفاتی

دوره آموزشی تشریفات و مدیریت بازدیدها

دوره آموزشی تشریفات و مدیریت بازدیدها
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: ارتباطات و تشریفات
ارتباطات درون و برون سازمانی
ارتباطات انسانی (کلامی و غیر کلامی)
مثبت نگری و توسعه نگرش مثبت در سازمانها
فرآیند تشریفات و بازدید (استقبال، حمل ونقل، اسکان، پذیرایی و بدرقه)
تشریفات و ارتباطات غیرکلامی
نکات مهم استقبال از میهمانان
نکات مهم حمل و نقلمیهمانان
نکات مهم پذیرایی از میهمانان
نکات مهم اسکان میهمانان
نکات مهم بدرقه میهمانان
ب: برنامه ریزی و مدیریت بازدید
بازدید چیست؟
انواع بازدید آموزشی و علمی، تفریحی، ..
مخاطب شناسی بازدیدها و دسته بندی آنها
قانون شخص سوم
مراحل مدیریت بازدید: برنامه ریزی بازدید / اجرای بازدید / ارزیابی بازدید، مستندسازی بازدید و تهیه گزارش بازدید.
تعیین سطوح گیرندگان گزارش، درج نکات مهم بازدید،تهیه عکس و فیلم ، تهیه خبر و…
راهکارها، روش ها و شیوه های اجرایی بازدید مدیریت بازدید
ج: کار عملی
– راهکارها، روش ها و شیوه های اجرایی بازدید مدیریت بازدید
– تدوین استاندارد و دستور العمل بازدید

سمینار آموزشی مهارتهای ارتباطی مدیران هتل

سمینار آموزشی مهارتهای ارتباطی مدیران هتل
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

هتلداری به فضایی زیبا، آراستگی ظاهری کارکنان، سیستم غذایی فوق العاده و بسیاری دیگر از عوامل وابسته است. همه اینها لازم است اما آنچه بیش از تمام امکانات و تجهیزات، اقامت در یک هتل را به خاطره تبدیل می کند مهارتهای رفتاری و ارتباطی فوق العاده مدیران و کارکنان هتل هاست.
مدیر هتل باید مهارتهای کسب و کار زا به خوبی یاد گرفته باشد. مهارت ارتباطی خوبی داشته و بتواند به لطف این مهارت بسرعت مشکلات را شناسایی و برای آنها راه حل پیدا کند.
سمینار مهارتهای ارتباطی مدیران هتل تلاش می کند بتواند قدمی کوچک اما اثربخش در جهت ارتقای مهارتهای ارتباطی مدیران هتل بر دارد.

مهارتهای ارتباطی مدیران هتل
چرا ارتباطات در هتل حرف اول را می زند؟
ابزارهای طلایی ارتباطات
شایستگی های ارتباطی مدیران هتل
زوایای پنهان ارتباطات (Body language)
آداب شیک لباس پوشیدن
آداب سازگاری با مشتریان ناسازگار
چگونه فضاهای ارتباطی مثبت می شود؟
مهارتهای ارتباطی با کارکنان
مهارتهای ارتباطی با میهمانان ویژه
مهارتهای ارتباطی با میهمانان خارجی
قوانین بین المللی ارتباطات

سمینار آموزشی تشریفات جلسات (ویژه مدیران میانی سازمانها)

سمینار آموزشی تشریفات جلسات (ویژه مدیران میانی سازمانها)
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

الف: جلسه
تعريف جلسه
اصول مدیریت جلسه
انواع جلسه و كاربردهاي گوناگون آن
بایدها، نبایدهای مدیریت جلسات
خودباوری: شاه کلید مدیریت جلسات

ب: تشریفات جلسات
آداب گفتن و شنیدن
ارتباطات غیرکلامی (زبان بدن در جلسات)
مكان جلسه و مزايا و معايب
چيدمان ميز جلسه
حریم های شخصی در تشریفات
آداب لباس پوشیدن در جلسات رسمی
سهم هوش اجتماعی مذاکره کننده در موفقیت جلسات
تحليل شخصيت در جلسات /اناگرام

سمینار آموزشی اصول و فنون مذاکره

سمینار آموزشی اصول و فنون مذاکره
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

الف: مذاکره
تعريف مذاکره
اصول مذاکره موفق
مذاکره اصولی
انواع مذاكره و كاربردهاي گوناگون آن (چانه زنی، توافق و برنده برنده)
بایدها، نبایدها، اشتباهات و اصول کلیدی مذاکرات
هنرهای پنهان مذاکره کردن

ب: تشریفات جلسات
آداب گفتن و شنیدن
ارتباطات غیرکلامی (زبان بدن در مذاکرات)
مكان مذاكره و مزايا و معايب
چيدمان ميز مذاكره
لباس پوشیدن

ج: مذاکره کننده
اصول آغاز و انجام مذاكره
ویژگیهای مذاکره کننده
وظایف مذاکره کننده
سهم هوش اجتماعی مذاکره کننده در موفقیت مذاکرات
انواع نقشها در مذاكره
مديريت تيم مذاكره

د: مذاکره شونده
تحليل شخصيت در مذاكره /اناگرام

ه: فرایند مذاکره
قبل از مذاکره
حین مذاکره
بعد از مذاکره
پیگیری مذاکره

سمینار آموزشی تشریفات مذاکرات (ویژه مدیران ارشد سازمانها(

سمینار آموزشی تشریفات مذاکرات (ویژه مدیران ارشد سازمانها(
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: اصول تشریفات مذاکرات
چرایی تشریفات
ارتباطات غیرکلامی (زبان بدن در مذاکرات)
دایره طلایی ارتباطات غیرکلامی در مذاکرات
محیط و مكان مذاکره (مزايا و معايب)
چيدمان ميز مذاکره
حریم های شخصی در تشریفات
تحليل شخصيت در مذاکرات /اناگرام
رفتارهای شایسته در مذاکرات بین المللی

ب: آداب تشریفات مذاکرات
آداب آراستگی و لباس پوشیدن در مذاکرات
آداب سخن گفتن و گوش کردن
سهم هوش اجتماعی مذاکره کننده در موفقیت مذاکره
آداب افتتاح و اختتام مذاکره
آداب دست دادن و دست ندادن!
کارت معرف و آداب آن
آداب تلفن ثابت و تلفن همراه
آداب استقبال و بدرقه در مذاکرات
آداب خوردن و آشامیدن در تشریفات
آداب مبادله کارت ویزیت و هدایا

کپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.