سمینار آموزشی مدیریت شایعات (ویژه مدیران)

سمینار آموزشی مدیریت شایعات (ویژه مدیران)
احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

چیستی؛ چرایی و چگونگی شایعه
(زیرساختهای شایعه سازی، قانون شایعه و انواع شایعه)
چگونه شایعه در سازمانها به وجود می آید؟
شایعه؛ فرصت یا تهدید
مدیریت شایعه سازمانی؛ چالش‌ها و راهکارها
دشواریهای مبارزه با شایعه‌سازان
راهکارهای مدیریتی مقابله با شایعه ‌پراکنی در محیط کار
کارکردهای روابط عمومی در مدیریت شایعه
راهکارهای اولیه مبارزه با شایعه پراکنی کارکنان در محیط کار
راهکارهای مدیریت شایعات در فضاهای مچازی شبکه های اجتماعی
تاکتیکهای تکذیب شایعه

دوره آموزشی اصول و فنون روابط عمومی صنعتی

دوره آموزشی اصول و فنون روابط عمومی صنعتی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

روابط عمومی صنعتی چیست؟
بایدها و نبایدهای روابط عمومی صنعتی
وظایف روابط عمومی صنعتی
ساختار و ابزار روابط عمومی صنعتی
راهبردهای نوین روابط عمومی صنعتی
مدیریت مسئولیت اجتماعی
مدیریت بحران های صنعتی
مدیریت بازدیدهای اثربخش

دوره آموزشی اصول و فنون روابط عمومی تجاری

دوره آموزشی اصول و فنون روابط عمومی تجاری
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

ظهور روابط عمومی تجاری
تفاوت روابط عمومی تجاری و روابط عمومی سیاسی
اصول کاربردی روابط عمومی تجاری
ساختار و ابزار روابط عمومی تجاری
مهندسی مجدد روابط عمومی تجاری
راهبردهای نوین مدیریت روابط عمومی تجاری

کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی ها

کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی ها
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: چیستی، چرایی و چگونگی مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی مهمترین کارکرد اخلاقی سازمان
نظریات مسئولیت اجتماعی
موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی
اصول هفتگانه مسئولیت اجتماعی
مزایا، نتایج و پیامدهای مسئولیت اجتماعی
ابعاد مسئولیت اجتماعی

ب: مسئولیت اجتماعی و تعالی سازمانی
ایزو ۲۶۰۰۰ ؛ استاندارد جهانی برای مسئولیت اجتماعی
الزامات مسئولیت اجتماعی

ج: مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی
مسئولیت اجتماعی مهمترین مسئولیت روابط عمومی ها
مسئولیت اجتماعی زیرساخت اعتیار و مشروعیت (تصویر مثبت)
حوزه های کاربردی مسئولیت اجتماعی در روابط عمومی

د: مسئولیت اجتماعی در عمل
پیاده سازی مسئولیت اجتماعی
الگوهای کاربردی مسئولیت اجتماعی
سنجش وضعیت مسئولیت اجتماعی
شناسایی گروههای مرجع سازمان (مراجع تصمیم گیری، تصمیم سازی، داوری، استنادی و …)
بررسی نمونه های اجرایی مسئولیت اجتماعی (در شرکتهای بین المللی و ملی)

کارگاه آموزشی برنامه ریزی در روابط عمومی

کارگاه آموزشی برنامه ریزی در روابط عمومی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: مفاهیم برنامه ریزی
انواع برنامه ریزی
انواع برنامه ریزی در روابط عمومی

ب: برنامه های اجرایی روابط عمومی
آسیب شناسی روابط عمومی
طراحی برنامه سالانه
تکنیکهای تدوین دستورالعمل ها
تدوین برنامه عملیاتی مراسم

کارعملی: تمرین نگارش برنامه سالانه یک روابط عمومی

دوره آموزشی اصول و فنون روابط عمومی

  دوره آموزشی اصول و فنون روابط عمومی
  استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

  ارزشهای حرفه ای روابط عمومی
  اصول بنیادی روابط عمومی
  تشکیلات و وظایف علمی روابط عمومی
  شایستگی های کارکنان و مدیران روابط عمومی
  وظایف درون سازمانی و برون سازمانی
  وظایف نوین روابط عمومی (الکترونیکی، بحران)
  راهکارهای ارتباط با رسانه ها
  چگونه یک نشریه داخلی خوب داشته باشیم؟
  ویژگیهای تبلیغات اثربخش
  اصول طلایی برگزاری مراسم

کارگاه آموزشی اصول و فنون خبرنویسی

کارگاه آموزشی اصول و فنون خبرنویسی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: اصول خبرنویسی
راهكارهای ارتباط با رسانه ها
خبر؛ عمومی ترین راه ارتباط با مردم
چیستی خبر
اصول درست نویسی در خبر
اصول چهارگانه خبرنويسي

ب: فنون خبرنویسی
ساختار يا ساختمان خبر
انواع تيتر و اصول تيتر نويسي
انواع ليد و اصول ليد نويسي
اصول نگارش بدنه خبر
آرشيو نويسي در خبر
عناصر خبري
ارزشهاي خبري
سبكهاي اصلي تنظيم خبر

ج: نقد اخبار
حیله های بیست گانه خبری
جامعه شناسي (تحليل) خبر
نقد اخبار و اطلاعات
تمرين خبرنویسی

دوره آموزشی مدیریت غرفه نمایشگاهی

دوره آموزشی مدیریت غرفه نمایشگاهی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

نمایشگاه چیست؟

چرا نمایشگاه برگزار می کنیم؟
اهداف کوتاه مدت
اهداف بلند مدت

انواع نمایشگاه
انواع نمایشگاهها از نظر تنوع موضوع
انواع نمایشگاهها بر حسب پوشش جغرافیایی
انواع نمايشگاه‌ها از نظر مدت زمان برگزاري
انواع نمايشگاه‌ها از نظر اقتصادی
انواع نمايشگاه‌ها از نظر تنوع كالا
انواع نمایشگاه از نظر محتوا

نمایشگاهها از چه چیزهایی تشکیل می شود؟
هزينه‌هاي مستقيم
هزينه‌هاي غيرمستقيم
هزينه‌هاي تبليغاتي

منابع برگزاری یک نمایشگاه
الف : منابع انسانی (طراح، مدیرغرفه و …)
ب : منابع مالی (اجاره محل نمایشگاه و…)
ب : منابع مادی (تجهیزات نظیر میز و صندلی و… ، امکانات نظیر تلفن و …)

مدیریت نمایشگاه چیست؟ (مراحل مدیریت نمایشگاه)
الف: قبل از برگزاری نمایشگاه
برگزاری جلسه هماهنگی
تدوین برنامه عملیاتی نمایشگاه
تعیین وظایف غرفه داران
برنامه ریزی برای افتتاحیه

ب: حین برگزاری نمایشگاه
غرفه داری چیست؟
غرفه آرایی چیست؟ (ارکان اصلی غرفه آرایی: ایمنی، بهداشت و اولویت بندی)
ویژگیهای مدیر غرفه
ویژگیهای کارشناس پاسخگویی (راهنمای بازدیدکنندگان)
ویژگیهای پوشش غرفه داران
اطلاعات غرفه داران (اطلاعات عمومی نمایشگاه، اطلاعات تخصصی غرفه)
اصول گوش کردن به بازدیدکنندگان
کلیدهای طلایی پاسخگویی حضوری
روشهای ثبت نظرات بازدیدکنندگان
روشهای فعال کردن غرفه (مسابقه، هدایا و …)
روشهای ارزیابی مدیریت غرفه

ج: بعد از برگزاری نمایشگاه
تحلیل پرسشنامه ها
تهیه بانک اطلاعات بازدیدکنندگان
ارتباط با مشتریان بازدیدکننده
گزارش دهی (مکتوب، تصویری و …)

دوره آموزشی روابط عمومی تجاری و صنعتی

دوره آموزشی روابط عمومی تجاری و صنعتی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

آغاز تاریخ روابط عمومی با روابط عمومی صنعتی
اهداف تشکیل روابط عمومی صنعتی
تفاوت روابط عمومی در تجارت و صنعت با روابط عمومی دولتی
راهبردهای روابط عمومی در تجارت و صنعت
ظهور روابط عمومی تجاری
ساختار و ابزار روابط عمومی تجاری و صنعتی
مهندسی مجدد روابط عمومی تجاری
کاربردهای حرفه ای تبلیغات، بازاریابی و اطلاع‌رسانی در روابط عمومی تجاری
تاکتیک‌ها و تکنیک‌های ترغیب و اقناع و بازاریابی یکپارچه
روابط عمومی و تولید اعتبار برند
سنجش اثربخشی عملکردها، مطالعه رفتار مصرف کننده و تحلیل بازار
تدوین شرح خدمات روابط عمومی جهت واگذاری به مشاوران و مجریان

منبع آموزشی: کتاب روابط عمومی تجاری، تالیف: دکتر یحیایی ایله ای، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

دوره آموزشی مدیریت استراتژیک روابط عمومی

دوره آموزشی مدیریت استراتژیک روابط عمومی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

تحقیقات استراتژیک
– آسیب شناسی
– نیازسنجی مخاطبان
– سنجش انتظارات
– تحلیل ارتباطات سازمانی
– آینده پژوهی
برنامه ریزی استراتژیک
– تفکر استراتژیک (ماموریت، چشم انداز، ارزشها و اهداف)
– تجزیه و تحلیل محیطی (SWOT)
– رویکردهای استراتژیک (گونه های اصلی استراتژی و زیراستراتژی ها)
ارتباطات استراتژیک
– راهبردهای رسانه ای
– راهبردهای تشریفات
– راهبردهای تبلیغات
– راهبردهای ارتباطات بحران
ارزیابی استراتژیک
– الگوی جامع کنترل و ارزیابی استراتژیک
– ارزیابی استراتژیک محتوایی
– ارزیابی استراتژیک فرایندی

کپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.