کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی ها

کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی ها
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: چیستی، چرایی و چگونگی مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی مهمترین کارکرد اخلاقی سازمان
نظریات مسئولیت اجتماعی
موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی
اصول هفتگانه مسئولیت اجتماعی
مزایا، نتایج و پیامدهای مسئولیت اجتماعی
ابعاد مسئولیت اجتماعی

ب: مسئولیت اجتماعی و تعالی سازمانی
ایزو ۲۶۰۰۰ ؛ استاندارد جهانی برای مسئولیت اجتماعی
الزامات مسئولیت اجتماعی

ج: مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی
مسئولیت اجتماعی مهمترین مسئولیت روابط عمومی ها
مسئولیت اجتماعی زیرساخت اعتیار و مشروعیت (تصویر مثبت)
حوزه های کاربردی مسئولیت اجتماعی در روابط عمومی

د: مسئولیت اجتماعی در عمل
پیاده سازی مسئولیت اجتماعی
الگوهای کاربردی مسئولیت اجتماعی
سنجش وضعیت مسئولیت اجتماعی
شناسایی گروههای مرجع سازمان (مراجع تصمیم گیری، تصمیم سازی، داوری، استنادی و …)
بررسی نمونه های اجرایی مسئولیت اجتماعی (در شرکتهای بین المللی و ملی)

کارگاه آموزشی برنامه ریزی در روابط عمومی

کارگاه آموزشی برنامه ریزی در روابط عمومی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: مفاهیم برنامه ریزی
انواع برنامه ریزی
انواع برنامه ریزی در روابط عمومی

ب: برنامه های اجرایی روابط عمومی
آسیب شناسی روابط عمومی
طراحی برنامه سالانه
تکنیکهای تدوین دستورالعمل ها
تدوین برنامه عملیاتی مراسم

کارعملی: تمرین نگارش برنامه سالانه یک روابط عمومی

دوره آموزشی اصول و فنون روابط عمومی

دوره آموزشی اصول و فنون روابط عمومی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

ارزشهای حرفه ای روابط عمومی
اصول بنیادی روابط عمومی
تشکیلات و وظایف علمی روابط عمومی
شایستگی های کارکنان و مدیران روابط عمومی
وظایف درون سازمانی و برون سازمانی
وظایف نوین روابط عمومی (الکترونیکی، بحران)
راهکارهای ارتباط با رسانه ها
چگونه یک نشریه داخلی خوب داشته باشیم؟
ویژگیهای تبلیغات اثربخش
اصول طلایی برگزاری مراسم

کارگاه آموزشی اصول و فنون خبرنویسی

کارگاه آموزشی اصول و فنون خبرنویسی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: اصول خبرنویسی
راهكارهای ارتباط با رسانه ها
خبر؛ عمومی ترین راه ارتباط با مردم
چیستی خبر
اصول درست نویسی در خبر
اصول چهارگانه خبرنويسي

ب: فنون خبرنویسی
ساختار يا ساختمان خبر
انواع تيتر و اصول تيتر نويسي
انواع ليد و اصول ليد نويسي
اصول نگارش بدنه خبر
آرشيو نويسي در خبر
عناصر خبري
ارزشهاي خبري
سبكهاي اصلي تنظيم خبر

ج: نقد اخبار
حیله های بیست گانه خبری
جامعه شناسي (تحليل) خبر
نقد اخبار و اطلاعات
تمرين خبرنویسی

دوره آموزشی مدیریت غرفه نمایشگاهی

دوره آموزشی مدیریت غرفه نمایشگاهی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

نمایشگاه چیست؟

چرا نمایشگاه برگزار می کنیم؟
اهداف کوتاه مدت
اهداف بلند مدت

انواع نمایشگاه
انواع نمایشگاهها از نظر تنوع موضوع
انواع نمایشگاهها بر حسب پوشش جغرافیایی
انواع نمايشگاه‌ها از نظر مدت زمان برگزاري
انواع نمايشگاه‌ها از نظر اقتصادی
انواع نمايشگاه‌ها از نظر تنوع كالا
انواع نمایشگاه از نظر محتوا

نمایشگاهها از چه چیزهایی تشکیل می شود؟
هزينه‌هاي مستقيم
هزينه‌هاي غيرمستقيم
هزينه‌هاي تبليغاتي

منابع برگزاری یک نمایشگاه
الف : منابع انسانی (طراح، مدیرغرفه و …)
ب : منابع مالی (اجاره محل نمایشگاه و…)
ب : منابع مادی (تجهیزات نظیر میز و صندلی و… ، امکانات نظیر تلفن و …)

مدیریت نمایشگاه چیست؟ (مراحل مدیریت نمایشگاه)
الف: قبل از برگزاری نمایشگاه
برگزاری جلسه هماهنگی
تدوین برنامه عملیاتی نمایشگاه
تعیین وظایف غرفه داران
برنامه ریزی برای افتتاحیه

ب: حین برگزاری نمایشگاه
غرفه داری چیست؟
غرفه آرایی چیست؟ (ارکان اصلی غرفه آرایی: ایمنی، بهداشت و اولویت بندی)
ویژگیهای مدیر غرفه
ویژگیهای کارشناس پاسخگویی (راهنمای بازدیدکنندگان)
ویژگیهای پوشش غرفه داران
اطلاعات غرفه داران (اطلاعات عمومی نمایشگاه، اطلاعات تخصصی غرفه)
اصول گوش کردن به بازدیدکنندگان
کلیدهای طلایی پاسخگویی حضوری
روشهای ثبت نظرات بازدیدکنندگان
روشهای فعال کردن غرفه (مسابقه، هدایا و …)
روشهای ارزیابی مدیریت غرفه

ج: بعد از برگزاری نمایشگاه
تحلیل پرسشنامه ها
تهیه بانک اطلاعات بازدیدکنندگان
ارتباط با مشتریان بازدیدکننده
گزارش دهی (مکتوب، تصویری و …)

دوره آموزشی روابط عمومی تجاری و صنعتی

دوره آموزشی روابط عمومی تجاری و صنعتی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

آغاز تاریخ روابط عمومی با روابط عمومی صنعتی
اهداف تشکیل روابط عمومی صنعتی
تفاوت روابط عمومی در تجارت و صنعت با روابط عمومی دولتی
راهبردهای روابط عمومی در تجارت و صنعت
ظهور روابط عمومی تجاری
ساختار و ابزار روابط عمومی تجاری و صنعتی
مهندسی مجدد روابط عمومی تجاری
کاربردهای حرفه ای تبلیغات، بازاریابی و اطلاع‌رسانی در روابط عمومی تجاری
تاکتیک‌ها و تکنیک‌های ترغیب و اقناع و بازاریابی یکپارچه
روابط عمومی و تولید اعتبار برند
سنجش اثربخشی عملکردها، مطالعه رفتار مصرف کننده و تحلیل بازار
تدوین شرح خدمات روابط عمومی جهت واگذاری به مشاوران و مجریان

منبع آموزشی: کتاب روابط عمومی تجاری، تالیف: دکتر یحیایی ایله ای، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

دوره آموزشی مدیریت استراتژیک روابط عمومی

دوره آموزشی مدیریت استراتژیک روابط عمومی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

تحقیقات استراتژیک
– آسیب شناسی
– نیازسنجی مخاطبان
– سنجش انتظارات
– تحلیل ارتباطات سازمانی
– آینده پژوهی
برنامه ریزی استراتژیک
– تفکر استراتژیک (ماموریت، چشم انداز، ارزشها و اهداف)
– تجزیه و تحلیل محیطی (SWOT)
– رویکردهای استراتژیک (گونه های اصلی استراتژی و زیراستراتژی ها)
ارتباطات استراتژیک
– راهبردهای رسانه ای
– راهبردهای تشریفات
– راهبردهای تبلیغات
– راهبردهای ارتباطات بحران
ارزیابی استراتژیک
– الگوی جامع کنترل و ارزیابی استراتژیک
– ارزیابی استراتژیک محتوایی
– ارزیابی استراتژیک فرایندی

کارگاه آموزشی روابط عمومی و مدیریت ارتباطات بحران

کارگاه آموزشی روابط عمومی و مدیریت ارتباطات بحران
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: بحران چيست؟
– يك سازمان چگونه بايد به يك بحران پاسخ گويد؟
– در مقابل بحران واكنش هاي ارتباطي سازمان ها چيست؟
– چگونه سازمانها از ارتباطات خود در زمان بحران استفاده مي كنند؟
انواع و ابعاد بحران؟
چیستی، چرایی و چگونگی بحران
بحران ها چه می کنند؟
ویژگیهای مشترک بحران ها
بحران از حادثه تا فاجعه
انواع بحرانهای عمومی در سازمان ها
نتایج و پیامدهای بحران
روشهاي مقابله با بحران
مدلهای مدیریت بحران
گامهای مدیریت بحران

ب: وظایف روابط عمومی در مدیریت ارتباطات بحران
بحران زدایی چیست؟
آشنایی با چرخه عمر بحران
انواع و ابعاد بحران های درون و برون سازمانی
بحرانهای اختصاصی روابط عمومی
– بحران اینترنتی
– بحران شبکه های اجتماعی
تیم مدیریت بحران در روابط عمومی چگونه فعالیت می‌کند؟
راهبردهای ارتباطی بحران
راهبردهای رسانه ای بحران
راهبردهای ارتباطات اینترنتی در شرایط بحرانی
انواع استراتژی های رسانه ای در زمان بحران
مراحل اطلاع رسانی بحران
نظریه وضعیتی ارتباطات بحران

ج: کارکردهای روابط عمومی در مدیریت بحران
– مدیریت پوشش خبری
– مدیریت شایعات (شایعه، انواع شایعه و مدیریت شایعه)
– مستندسازی
– همکاری با مصیبت دیدگان
– همراهی با بازماندگان

د: مراحل مديريت ارتباطات بحران
الف: قبل از بحران
– اقدامات مسئولیت اجتماعی پیش از بحران
– تشکیل تیم مدیریت ارتباطات بحران
– آموزش سخنگویان، خبرنگاران و کارکنان روابط عمومی
– شناسایی بحران های احتمالی
– پیشگیری بحران های احتمالی
– پیش بینی برای بحران های احتمالی
– تدوین سناریوهای احتمالی
– تدوین پیامهای از پیش تعیین شده
– مانورهای آزمایشی و آموزشی
– مدیریت دغدغه ها
– تصمیم گیری در مورد اینکه چه بکنید و چه بگویید
– آموزش حقوقی، روانی و اجتماعی و فرهنگی انتشار اخبار و اطلاعات
ب: حین بحران
– ویژگیهای اولین پاسخ و اولین واکنش خبری
– ویژگیهای اولین خبر ارسالی
– استراتژی¬های اولیه پاسخ به بحران
– ویژگیهایی پاسخ اولیه به بحران
– استراتژی¬های تکمیلی پاسخ به بحران
– پاسخگویی به واکنش های منفی در شرایط بحران
– اطلاع رسانی در شرایط بحرانی
– ارتباط با رسانه‌ها و خبرنگاران در شرایط بحران
– شرایط انتشار خبر در شرایط بحرانی
– اخلاق و مسئولیت حرفه ای در شرایط بحرانی
ج: بعد از بحران
– روشهای مستندسازی
– روشهای گزارش دهی
– برنامه ریزی برای بازگرداندن شرایط روحی و روانی بعد از بحران

دوره آموزشي رويكردهاي نوين روابط عمومي

دوره آموزشي رويكردهاي نوين روابط عمومي
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: رویکرد تجاری
– چرا مشتری مداری؟
– روابط عمومي سودمند است؟
– برون سپاري در روابط عمومي
– مسئولیت اجتماعی

ب: رویکرد مسئولیت اجتماعی
– چیستی و چرایی مسئولیت اجتماعی
– حوزه های مسئولیت اجتماعی
– نمونه های مسئولیت پذیری اجتماعی

ج: رویکرد بحران زدایی
– مديريت بحران
– مديريت دغدغه ها
– مديريت اخبار در شرايط بحران

د: رویکرد ارتباطات الکترونیکی
– روابط عمومي: سيستم اطلاع مدار
– مديريت وب سايت
– اينترنت؛ موثرترين ابزار اطلاع رساني

ه: رویکرد مدیریت کیفی
– تحقيق و تحليل
– استراتژي و برنامه ريزي
– ارتباطات در عمل
– اثربخشي و ارزيابي

کارگاه آموزشی افکارسنجی در روابط عمومی

کارگاه آموزشی افکارسنجی در روابط عمومی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: افكار عمومي
عوامل شكل گيري افكار عمومي (دولتها، رسانه ها، رهبران افكار و …)
رسانه ها و افكار عمومي
اینترنت و افکارعمومی

ب: افكارسنجي
اصول نظرسنجي
انواع نظرسنجي (تلفني، اينترنتي و …)
روشهاي گردآوري انتقادات و پيشنهادات
پرسشنامه (ويژگيهاي پرسشنامه، ويژگيهاي سئوالات پرسشنامه، انواع پرسشنامه)
تحليل محتوا (آشنايي با تحليل محتواي نوشته ها و گفته ها)
كار عملي: تمرين طراحي انواع پرسشنامه و تحلیل اخبار و اطلاعات یک سایت اینترنتی

کپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.