دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی در مذاکرات تجاری

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی در مذاکرات تجاری
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

بایدها و نبایدهای ارتباطات اجتماعی
مثلث ارتباطات انسانی
مهارتهای ارتباطی؛ کلید موفقیت در مذاکرات تجاری
آداب ارتباطات غیرکلامی (زبان بدن در مذاکرات)
شش تکنیک ارتباطات کلامی برای موفقیت مدیران
سهم هوش اجتماعی در موفقیت مذاکرات تجاری
آداب آراستگی و لباس پوشیدن
آداب سخن گفتن و گوش کردن
آداب استقبال و بدرقه
الگوی کاربردی ارتباطات تجاری

سمینار آموزشي ارتباطات مثبت خانوادگی

سمینار آموزشي ارتباطات مثبت خانوادگی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: مثبت انديشي چيست؟
ب: چراهاي مثبت انديشي
ج: مفاهیم مثبت اندیشی
من مثبت، من منفي
همنشين مثبت، همنشين منفي
محيط مثبت، محيط منفي
رسانه مثبت، رسانه منفي
چگونه مثبت ببينيم؟
چگونه مثبت بگوييم؟
خانواده مثبت یعنی چه؟
تفاوت هاي اخلاقي و رواني زنان و مردان
تفاوت های رفتاری در تربیت فرزندان
ارتباطات در خانواده چه نقشی دارد؟

تمرینات عملی سمینار:
سنجش درجه تفاهم همسران
تمرينات مثبت انديشي براي محيط كار
تمرينات مثبت انديشي در خانواده
تست مهارتهای ارتباطی

سمینار آموزشی مهارتهای ارتباطی مدیران هتل

سمینار آموزشی مهارتهای ارتباطی مدیران هتل
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

هتلداری به فضایی زیبا، آراستگی ظاهری کارکنان، سیستم غذایی فوق العاده و بسیاری دیگر از عوامل وابسته است. همه اینها لازم است اما آنچه بیش از تمام امکانات و تجهیزات، اقامت در یک هتل را به خاطره تبدیل می کند مهارتهای رفتاری و ارتباطی فوق العاده مدیران و کارکنان هتل هاست.
مدیر هتل باید مهارتهای کسب و کار زا به خوبی یاد گرفته باشد. مهارت ارتباطی خوبی داشته و بتواند به لطف این مهارت بسرعت مشکلات را شناسایی و برای آنها راه حل پیدا کند.
سمینار مهارتهای ارتباطی مدیران هتل تلاش می کند بتواند قدمی کوچک اما اثربخش در جهت ارتقای مهارتهای ارتباطی مدیران هتل بر دارد.

مهارتهای ارتباطی مدیران هتل
چرا ارتباطات در هتل حرف اول را می زند؟
ابزارهای طلایی ارتباطات
شایستگی های ارتباطی مدیران هتل
زوایای پنهان ارتباطات (Body language)
آداب شیک لباس پوشیدن
آداب سازگاری با مشتریان ناسازگار
چگونه فضاهای ارتباطی مثبت می شود؟
مهارتهای ارتباطی با کارکنان
مهارتهای ارتباطی با میهمانان ویژه
مهارتهای ارتباطی با میهمانان خارجی
قوانین بین المللی ارتباطات

دوره آموزشی ارتباطات سازماني (ویژه مدیران)

دوره آموزشی ارتباطات سازماني (ویژه مدیران)
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

اطلاعات ضرورت تصميم گيري و برنامه ريزي
نقش عناصر پنجگانه ارتباطي در بهبود ارتباطات سازمانی
تکنیکهای ارتباطات سازماني (ارتباط درون سازمانی و ارتباط برون سازمانی(
– ارتباطات رسمي و غير رسمي
– رهبران رسمي (صاحب منصب) و غير رسمي (صاحب نظر(
– نقش ارتباطات در سطوح مدیریت (رييس ، مدير و رهبر(
کاربرد ارتباطات در جلسات
مدیریت ارتباطات سازمانی

این کارگاه ویژه مدیران سازمانهاست و کار عملی آن، تعیین شرایط ارتباطی شرکت کننده گان (تست ارتباطات) است.

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی مدیران

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی مدیران
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

الف: ارتباطات سازماني
– عمودي
– افقي
– شبكه اي
رهبران رسمي و غير رسمي سازمان
كليد طلايي محبوبيت و مقبوليت سازماني

ب: ارتباطات انساني
اصول شش گانه ارتباطات اثربخش
– مثبت نگري
– احترام همه جانبه
– شنيدن اثربخش
– گفتن اثربخش
– نوشتن اثربخش
– ديدن اثربخش

مهارتهاي ارتباطات خانوادگي (روشهاي زندگي بهتر)

مهارتهاي ارتباطات خانوادگي (روشهاي زندگي بهتر)
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

ارتباطات در خانواده چه نقشی دارد؟
نکات مهم در ارتباطات بین همسران
تفاوت هاي اخلاقي و رواني زنان و مردان
نکات مهم در ارتباطات بین والدین و فرزندان
– تکنیکهای ارتباط با کودکان
– تکنیکهای ارتباط با نوجوانان
– تکنیکهای ارتباط با جوانان
نکات مهم در ارتباطات بین اعضای خانواده و نزدیکان (فامیل و دوستان)
بررسی دایره تفاهم همسران (۳۶۰ درجه برای همدیگر فهمی)
کار عملی: تست تقویت تفاهم

اين دوره براي كاركنان سازمانها با حضور همسران آنان بصورت كاملا كاربردي طي چهار ساعت در سالن اجتماعات برگزار مي شود.

سمینار آموزشی اصول و فنون مذاکره

سمینار آموزشی اصول و فنون مذاکره
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

الف: مذاکره
تعريف مذاکره
اصول مذاکره موفق
مذاکره اصولی
انواع مذاكره و كاربردهاي گوناگون آن (چانه زنی، توافق و برنده برنده)
بایدها، نبایدها، اشتباهات و اصول کلیدی مذاکرات
هنرهای پنهان مذاکره کردن

ب: تشریفات جلسات
آداب گفتن و شنیدن
ارتباطات غیرکلامی (زبان بدن در مذاکرات)
مكان مذاكره و مزايا و معايب
چيدمان ميز مذاكره
لباس پوشیدن

ج: مذاکره کننده
اصول آغاز و انجام مذاكره
ویژگیهای مذاکره کننده
وظایف مذاکره کننده
سهم هوش اجتماعی مذاکره کننده در موفقیت مذاکرات
انواع نقشها در مذاكره
مديريت تيم مذاكره

د: مذاکره شونده
تحليل شخصيت در مذاكره /اناگرام

ه: فرایند مذاکره
قبل از مذاکره
حین مذاکره
بعد از مذاکره
پیگیری مذاکره

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی کارکنان

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی کارکنان
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

الف: اصول ارتباطات
آسب شناسی ارتباطات فردی
تعریف عملیاتی ارتباطات
قانون طلایی ارتباطات
قوانین کاربردی ارتباطات
مثث ارتباطات انسانی
کار عملی: تست مثبت نگری

ب: فنون ارتباطات
انواع ارتباطات انسانی
ارتباطات غیرکلامی
زبان بدن (body language)
زبان چهره
شنيدن اثربخش
گفتن اثربخش
شش تکنیک ارتباطات اثربخش
کار عملی: تست توانایی شنیدن

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی مدیران روابط عمومی

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی مدیران روابط عمومی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

تعریف مفهومی و عملیاتی روابط عمومی
روابط عمومی ارتباطات مثبت است
مثلث ارتباطات انسانی: ابزارهای طلایی ارتباطات
روابط عمومی؛ كليد طلايي محبوبيت و مقبوليت سازماني
راهکارهای تبدیل ارتباطات عمودی سازمانی به ارتباطات افقی
شایستگی های مدیران روابط عمومی
مهارتهای آشکار مدیران روابط عمومی
مهارتهای پنهان مدیران روابط عمومی
شش تکنیک ارتباطی برای موفقیت مدیران روابط عمومی
مدار ۳۶۰ درجه مهارتهای ارتباطی

دوره آموزشي ارتباطات مثبت

دوره آموزشي ارتباطات مثبت
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

اصول ارتباطات اثربخش
مثبت انديشي چيست؟
چراهاي مثبت انديشي
قانون طلايي ارتباطات اثربخش
من مثبت ، من منفي
همنشين مثبت ، همنشين منفي
محيط مثبت ، محيط منفي
رسانه مثبت ، رسانه منفي
چگونه مثبت ببينيم؟
چگونه مثبت بگوييم؟
تمرينات مثبت انديشي براي محيط كار
تمرينات مثبت انديشي در خانواده

کپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.